اولین سمینار خشونت علیه زن

اولین جلسه سمینار خشونت علیه زن

فایلهای قسمت اول این میزگرد را از طریق لینک‌های زیر میتوانید پیاده کنید

پیاده کردن فایل – قسمت ۱ – در ۰۸:۱۰ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۲ – در ۰۸:۳۰ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۳ – در ۰۸:۴۵ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۴ – در ۰۶:۱۰ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۵ – در ۱۰:۲۰ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۶ – در ۰۸:۳۰ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۷ – در ۱۰:۱۵ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۸ – در ۱۱:۱۵ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۹ – در ۱۳:۱۰ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۱۰ – در ۰۸:۳۵ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۱۱ – در ۰۷:۳۰ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۱۲ – در ۱۲:۰۰ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۱۳ – در ۰۴:۳۳ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۱۴ – در ۰۳:۲۰ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۱۵ – در ۰۳:۲۵ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۱۶ – در ۰۳:۰۵ دقیقه

‎شرکت کنندگان در این برنامه به ترتیب الفبا عبارتند از:

  • ‎آناهیتا رحمانی – سازمان زنان هشت مارس
  • بهرام رحمانی – نویسنده، فعال و تحلیلگر سیاسی
  • گلاویژ رستمی – حزب کمونیست ایران
  • علیرضا بیانی‌ – گرایش مارکسیسم انقلابی‌

 

 

دومین سمینار خشونت علیه زن

اولین جلسه سمینار خشونت علیه زن فایلهای قسمت اول این میزگرد را از طریق لینک‌های زیر میتوانید پیاده کنید پیاده کردن فایل - قسمت ۱ - در ۰۸:۱۰ دقیقه پیاده کردن فایل - قسمت ۲ - در ۰۸:۳۰ دقیقه پیاده کردن فایل - قسمت ۳ - در ۰۸:۴۵ دقیقه پیاده کردن فایل - قسمت ۴ - در ۰۶:۱۰ دقیقه پیاده کردن فایل - قسمت ۵ - در ۱۰:۲۰ دقیقه پیاده کردن فایل - قسمت ۶ - در ۰۸:۳۰ دقیقه پیاده کردن فایل - قسمت ۷ - در ۱۰:۱۵ دقیقه پیاده کردن فایل - قسمت ۸ - در ۱۱:۱۵ دقیقه پیاده کردن…

User Rating: Be the first one !
به اشتراک بگذارید

مطالب پیشنهادی دیگر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


x

Related Posts

خیزش ۹۸، پیامدها و آینده آن
گفتگوی رادیو پیام کانادا با سروش از کمیته عمل سازمانده کارگری و نظام جلالی ازاتحادیه آنارشیست های ایران و افغانستان. در این برنامه نگاهی داشتیم ب...
آبان ۹۸، پیامدها و وظایف احزاب
گفتگوی رادیو رادیو پیام کانادا صلاح مازوجی از حزب کمونیست ایران، حمید تقوائی از حزب کمونیست کارگری ایران، حسن حسام از سازمان راه کارگر و رحمان حس...
مارکس و تئوری مارکسیسم
گفتگوی رادیو پیام کانادا با فاتح شیخ از حزب حکمتیست درباره مارکس و تئوری مارکسیسم.لینک به کانال تلگرام رادیو پیام [embedyt] https://www.yo...
powered by RelatedPosts