اولین سمینار خشونت علیه زن

اولین جلسه سمینار خشونت علیه زن

فایلهای قسمت اول این میزگرد را از طریق لینک‌های زیر میتوانید پیاده کنید

پیاده کردن فایل – قسمت ۱ – در ۰۸:۱۰ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۲ – در ۰۸:۳۰ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۳ – در ۰۸:۴۵ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۴ – در ۰۶:۱۰ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۵ – در ۱۰:۲۰ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۶ – در ۰۸:۳۰ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۷ – در ۱۰:۱۵ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۸ – در ۱۱:۱۵ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۹ – در ۱۳:۱۰ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۱۰ – در ۰۸:۳۵ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۱۱ – در ۰۷:۳۰ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۱۲ – در ۱۲:۰۰ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۱۳ – در ۰۴:۳۳ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۱۴ – در ۰۳:۲۰ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۱۵ – در ۰۳:۲۵ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۱۶ – در ۰۳:۰۵ دقیقه

‎شرکت کنندگان در این برنامه به ترتیب الفبا عبارتند از:

  • ‎آناهیتا رحمانی – سازمان زنان هشت مارس
  • بهرام رحمانی – نویسنده، فعال و تحلیلگر سیاسی
  • گلاویژ رستمی – حزب کمونیست ایران
  • علیرضا بیانی‌ – گرایش مارکسیسم انقلابی‌

 

 

دومین سمینار خشونت علیه زن

اولین جلسه سمینار خشونت علیه زن فایلهای قسمت اول این میزگرد را از طریق لینک‌های زیر میتوانید پیاده کنید پیاده کردن فایل - قسمت ۱ - در ۰۸:۱۰ دقیقه پیاده کردن فایل - قسمت ۲ - در ۰۸:۳۰ دقیقه پیاده کردن فایل - قسمت ۳ - در ۰۸:۴۵ دقیقه پیاده کردن فایل - قسمت ۴ - در ۰۶:۱۰ دقیقه پیاده کردن فایل - قسمت ۵ - در ۱۰:۲۰ دقیقه پیاده کردن فایل - قسمت ۶ - در ۰۸:۳۰ دقیقه پیاده کردن فایل - قسمت ۷ - در ۱۰:۱۵ دقیقه پیاده کردن فایل - قسمت ۸ - در ۱۱:۱۵ دقیقه پیاده کردن…

User Rating: Be the first one !
به اشتراک بگذارید

مطالب پیشنهادی دیگر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


x

Related Posts

زیر ذره بین
نگاهی تخصصی، موشکافانه و نقادانه به مسائل جاری. برنامه ای از رادیو پیام کانادا مشاهده و یا پیاده کردن ویدئو با سایز کوچکتر: [videojs_video url=...
موقعیت و معضلات جنبش کارگری
گفتگوی رادیو پیام کانادا با یدی صمدی، فعال کارگری در باره مطالبات کارگری؛ شیوه های برخورد و ترفندهای رژیم؛ دانشجویان عدالتخواه؛ فراخوان اسماعیل ب...
در حمایت از مطالبات هفت تپه
گفتگوی رادیو پیام کانادا با امیر امیرقلی، فعال کارگری در مورد تجمع گروهی از فعالان کارگری هفت‌تپه، فعالان دانشجویی و بازنشستگان در ظهر روز چهارشن...
powered by RelatedPosts