اول ماه مه و ضرورتهای پیش روی

روز قطعی جدال است آخرین رزم ما
انترناسیونال است نجات انسان‌ها

ویژه برنامه رادیو پیام کانادا بمناسبت فرارسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر. با سپاس فراوان از تمامی رفقایی که ما را در انجام این برنامه  یاری رساندند.

  • محسن ابراهیمی از حزب کمونیست کارگری ایران
  • خسرو بوکانی از حزب کمونیست ایران
  • سیاوش دانشور از حزب کمونیست کارگری ایران ـ حکمتیست
  • سروش از کمیته عمل سازمانده کارگری
  • محمد رضا شالگونی از سازمان انقلابی کارگران ایران (راه کارگر)
  • ثریا شهابی از حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)
  • محمود صالحی – فعال کارگری
  • علیرضا نوائی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
  • سمیر نوری از حزب کمونیست کارگری چپ عراق (به زبان کردی)
  • سمیر نوری از حزب کمونیست کارگری چپ عراق (به زبان عربی)


لینک به کانال تلگرام رادیو پیام

زنده باد اول ماه مه ، زنده باد سوسیالیسم!

 

روز قطعی جدال است آخرین رزم ما انترناسیونال است نجات انسان‌ها ویژه برنامه رادیو پیام کانادا بمناسبت فرارسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر. با سپاس فراوان از تمامی رفقایی که ما را در انجام این برنامه  یاری رساندند. محسن ابراهیمی از حزب کمونیست کارگری ایران خسرو بوکانی از حزب کمونیست ایران سیاوش دانشور از حزب کمونیست کارگری ایران ـ حکمتیست سروش از کمیته عمل سازمانده کارگری محمد رضا شالگونی از سازمان انقلابی کارگران ایران (راه کارگر) ثریا شهابی از حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی) محمود صالحی - فعال کارگری علیرضا نوائی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران…

User Rating: 5 ( 1 votes)
به اشتراک بگذارید

مطالب پیشنهادی دیگر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


x

Related Posts

اعتصابات کارگری: ویژه گی ها، درسها، ضعفها، صندوق اعتصاب
گفتگوی رادیو پیام کانادا با سروش از کمیته عمل سازمانده کارگری؛ ایوب رحمانی و محمود قزوینی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران در راب...
بحران های جمهوری اسلامی و راهکارها
گفتگوی رادیو پیام کانادا با سروش از کمیته عمل سازمانده کارگری و بیژن رنجبر فعال سیاسی. موضوع بحث تحولات، اعتصابات و تظاهراتهای اخیر؛ مسئله بحران ...
گوشه ​ای از اکسیون اعتراضی در حمایت از مبارزات مردم ـ تورونتو
اکسیون اعتراضی در حمایت از مبارزات مردم در تورونتو با فراخوان حزب کمونیست کارگری ایران، حزب کمونیست کارگری ا یران ـ حکمتیست، رادیو پیام کانادا ...
powered by RelatedPosts