خبرهایی از سینمای ایران – زن در سینماى جمهوری اسلامی

خبرهایی از سینمای ایران: تحلیلی از بصیر نصیبی نظرى به فیلم قلاده‌های طلا

 

خانه سینما در جمهوری اسلامی؛ زن در سینماى جمهوری اسلامی

 

خبرهایی از سینمای ایران: تحلیلی از بصیر نصیبی نظرى به فیلم قلاده‌های طلا   خانه سینما در جمهوری اسلامی؛ زن در سینماى جمهوری اسلامی  

User Rating: Be the first one !
به اشتراک بگذارید

مطالب پیشنهادی دیگر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


x

Related Posts

دیتر کسلیک مدیر جشنواره برلین یا لابی نظام مقدس
زُوم برنامه ای از بصیر نصیبی در رادیو پیام کانادا. این برنامه زُوم به بررسی نقش دیتر کسلیک مدیر جشنواره سینمایی برلین در رابطه با سینمای جمهوری ا...
بنگاه نفرت پراکنی بی‌ بی‌ سی‌ و نظام مقدّس اسلامی
زُوم بخش دیگری از برنامه رادیو پیام می‌باشد که با مدیریت بصیر نصیبی اداره میگردد. این بخش از برنامه به بررسی تحلیلی مسأیل سینما و بخشا به تئاتر خ...
زُوم: عباس کیارستمی همراه و همدل كى؟
زُوم: عباس کیارستمی همراه و همدل كى؟  زُوم بخش دیگری از برنامه رادیو پیام می‌باشد که با مدیریت بصیر نصیبی اداره میگردد. این بخش از برنامه به بررس...
powered by RelatedPosts