نژادپرستی و مسئله افغانستانی ها در ایران

گفتگوی رادیو پیام کانادا با داوود ناجی فعال سیاسی در رابطه با نژادپرستی سیستماتیک در افعانستان، وضعیت افغانستانی ها و برخوردهای نژادپرستانه با آنها در ایران.


لینک به کانال تلگرام رادیو پیام

مشاهده و یا پیاده کردن ویدئو با سایز کوچکتر:


فایل صوتى این گفتگو را از اینجا پیاده و یا بشنوید:


مشاهده این برنامه از طریق کانال یوتیوب رادیو پیام کانادا:


گفتگوی رادیو پیام کانادا با داوود ناجی فعال سیاسی در رابطه با نژادپرستی سیستماتیک در افعانستان، وضعیت افغانستانی ها و برخوردهای نژادپرستانه با آنها در ایران. لینک به کانال تلگرام رادیو پیام مشاهده و یا پیاده کردن ویدئو با سایز کوچکتر: فایل صوتى این گفتگو را از اینجا پیاده و یا بشنوید: مشاهده این برنامه از طریق کانال یوتیوب رادیو پیام کانادا:

جمع کلی ارزیابی ها

رضایت شما از این گفتگو

User Rating: 2.2 ( 4 votes)
به اشتراک بگذارید

مطالب پیشنهادی دیگر

One thought on “نژادپرستی و مسئله افغانستانی ها در ایران

  1. افغان ها در ایران چه می کنند ؟ آیا افغان ها کارگزار استعمار گران برای شدنی شدن بهره کشی از ایرانیان فرو دست هستند ؟ گرچه نگاه ما به افغان های با فرهنگ و با شخصیت و بخرد نگاهی برادرانه و خودی بوده و هست ولی بیش اینه ( اکثریت ) افغان های خرد خفته ، بی وجدان و بی شرافت برای ستیز با ایران ، کشور خود را به نمایندگان استعمار و نمایندگان توحش تازی دادند تا ناکسانی پس مانده در اندیشه و خرد مانند بن لادن تازی با برنامه ریزی جهودان بانکدار بیایند تا افغان ها را در ستیز با ایران آرایش دهند و بدین سان با یاری رسانی به رژیم زیر فرمان استعمار جمهوری برره ای اسلامی ، ایرانیان را از شهرگانی ایرانشهری باز دارند و در مدار تازیان نگاه دارند. و سپس رخنه گر ماسون ها و گماشتگان استعمار را بر کشور خود حاکم کرده اند که جز فقر و فلاکت برایشان دستاورد دیگری نداشته است ….افغانی بی وجدان و بی شرافت از عربستان پول گرفتند تا با ویران کردن کشور خود ، پرچم پلید تازیان بر زمین نیافتد و سپس به کشور های رویاروی با استعمار تاخت و تاز کردند تا کار و زندگی مردم فرو دست را از دستشان در آورند و بهره کشی از فرو دستان را با کار ارزان خود شدنی نمایند . اکنون با بی شرمی زبانشان هم دراز است و طلبکار .
    افغانی اگر خردش خفته نبود و اگر کمی شعور داشت چرا باید کشور خود را برای سود و بهره ی جهودان کلان سرمایه دار بانکدار امریکایی نابود کند تا به پندار نپخته ی خودش با شوروی که نه ( در حقیقت با تمدن ) بجنگد. تا از روش بیابانی پلید تازی ها ( توحش ) که به غلط آنرا دین اسلام می خوانند پدافند نماید چرا باید مردم افغان برای سود و بهره ی وحوش تازی و جهودان بانکدار امریکایی در فلاکت زندگی کنند آیا کسیکه زندگی خود را تباه می کند تا دیگری سود ببرد خرد خفته نیست؟ و پس از نابودی کشورش برای از میان بردن سود و بهره ی مردم فرودست ایران و چند کشور دیگر به ایران و کشورهای دیگر تاخت و تاز نماید و با کار ارزان ، مردم ستم دیده کشورهای دیگر را در فشار بگذارد تا باز هم بدین گونه به سود و بهره استعمارگران خدمت کند . این زن نادان چرا بجای پدافند از شهرگانی ایرانشهری که از چیستی و کیستی خودش برآمده به جنگ با ایران و ایرانی آمده و طلبکار هم هست؟

    شما چرا در ایران کار و زندگی مردم فرودست را مختل کرده اید؟ شما نماینده استعمار گران هستی یا نماینده افغانی های خرد خفته یا نماینده ی افغان هایی که بخشی از پهنه ی فرهنگی ایران هست؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


x

Related Posts

مبارزه علیه نژادپرستی از چند نگاه
گفتگوی رادیو پیام کانادا با امیر اعتمادی (فعال سیاسی از فرشگرد)، آوا هما (نویسنده) و مینا خانی (نویسنده و تحلیلگر مسائل زنان) در مورد اعتراضات جه...
حداقل دستمزد، حداقلی برای زنده ماندن
گفتگوی رادیو پیام کانادا با کامران ساختمانگر، فعال کارگری، ستار رحمانی، فعال حقوق کارگری و علیرضا نوایی، فعال کارگری در مورد تجمع بازنشستگان و کا...
جنبش زنان در کردستان تا به امروز
گفتگوی رادیو پیام کانادا با فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان در مورد تاریخ مبارزات زنان در کردستان؛ نقش و تاتیر احزاب بر این جنبش؛ چالش ها...
powered by RelatedPosts