نژادپرستی و مسئله افغانستانی ها در ایران

گفتگوی رادیو پیام کانادا با داوود ناجی فعال سیاسی در رابطه با نژادپرستی سیستماتیک در افعانستان، وضعیت افغانستانی ها و برخوردهای نژادپرستانه با آنها در ایران.


لینک به کانال تلگرام رادیو پیام

مشاهده و یا پیاده کردن ویدئو با سایز کوچکتر:


فایل صوتى این گفتگو را از اینجا پیاده و یا بشنوید:


مشاهده این برنامه از طریق کانال یوتیوب رادیو پیام کانادا:


گفتگوی رادیو پیام کانادا با داوود ناجی فعال سیاسی در رابطه با نژادپرستی سیستماتیک در افعانستان، وضعیت افغانستانی ها و برخوردهای نژادپرستانه با آنها در ایران. لینک به کانال تلگرام رادیو پیام مشاهده و یا پیاده کردن ویدئو با سایز کوچکتر: فایل صوتى این گفتگو را از اینجا پیاده و یا بشنوید: مشاهده این برنامه از طریق کانال یوتیوب رادیو پیام کانادا:

جمع کلی ارزیابی ها

رضایت شما از این گفتگو

User Rating: 2.2 ( 4 votes)
به اشتراک بگذارید

مطالب پیشنهادی دیگر

One thought on “نژادپرستی و مسئله افغانستانی ها در ایران

  1. افغان ها در ایران چه می کنند ؟ آیا افغان ها کارگزار استعمار گران برای شدنی شدن بهره کشی از ایرانیان فرو دست هستند ؟ گرچه نگاه ما به افغان های با فرهنگ و با شخصیت و بخرد نگاهی برادرانه و خودی بوده و هست ولی بیش اینه ( اکثریت ) افغان های خرد خفته ، بی وجدان و بی شرافت برای ستیز با ایران ، کشور خود را به نمایندگان استعمار و نمایندگان توحش تازی دادند تا ناکسانی پس مانده در اندیشه و خرد مانند بن لادن تازی با برنامه ریزی جهودان بانکدار بیایند تا افغان ها را در ستیز با ایران آرایش دهند و بدین سان با یاری رسانی به رژیم زیر فرمان استعمار جمهوری برره ای اسلامی ، ایرانیان را از شهرگانی ایرانشهری باز دارند و در مدار تازیان نگاه دارند. و سپس رخنه گر ماسون ها و گماشتگان استعمار را بر کشور خود حاکم کرده اند که جز فقر و فلاکت برایشان دستاورد دیگری نداشته است ….افغانی بی وجدان و بی شرافت از عربستان پول گرفتند تا با ویران کردن کشور خود ، پرچم پلید تازیان بر زمین نیافتد و سپس به کشور های رویاروی با استعمار تاخت و تاز کردند تا کار و زندگی مردم فرو دست را از دستشان در آورند و بهره کشی از فرو دستان را با کار ارزان خود شدنی نمایند . اکنون با بی شرمی زبانشان هم دراز است و طلبکار .
    افغانی اگر خردش خفته نبود و اگر کمی شعور داشت چرا باید کشور خود را برای سود و بهره ی جهودان کلان سرمایه دار بانکدار امریکایی نابود کند تا به پندار نپخته ی خودش با شوروی که نه ( در حقیقت با تمدن ) بجنگد. تا از روش بیابانی پلید تازی ها ( توحش ) که به غلط آنرا دین اسلام می خوانند پدافند نماید چرا باید مردم افغان برای سود و بهره ی وحوش تازی و جهودان بانکدار امریکایی در فلاکت زندگی کنند آیا کسیکه زندگی خود را تباه می کند تا دیگری سود ببرد خرد خفته نیست؟ و پس از نابودی کشورش برای از میان بردن سود و بهره ی مردم فرودست ایران و چند کشور دیگر به ایران و کشورهای دیگر تاخت و تاز نماید و با کار ارزان ، مردم ستم دیده کشورهای دیگر را در فشار بگذارد تا باز هم بدین گونه به سود و بهره استعمارگران خدمت کند . این زن نادان چرا بجای پدافند از شهرگانی ایرانشهری که از چیستی و کیستی خودش برآمده به جنگ با ایران و ایرانی آمده و طلبکار هم هست؟

    شما چرا در ایران کار و زندگی مردم فرودست را مختل کرده اید؟ شما نماینده استعمار گران هستی یا نماینده افغانی های خرد خفته یا نماینده ی افغان هایی که بخشی از پهنه ی فرهنگی ایران هست؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


x

Related Posts

مبارزه علیه نژادپرستی از چند نگاه
گفتگوی رادیو پیام کانادا با امیر اعتمادی (فعال سیاسی از فرشگرد)، آوا هما (نویسنده) و مینا خانی (نویسنده و تحلیلگر مسائل زنان) در مورد اعتراضات جه...
موج دوم کرونا و عمق فاجعه
گفتگوی رادیو پیام کانادا با دکتر عباس منصوران، میکروب شناس و اپیدمیولوژیست در مورد علل رشد و شیوع سریع ویروس در جهان؛ واکسن کرونا، تقسیم عادلانه ...
هشدار به همه فعالان جنبش‌های اجتماعی
هشدار به همه فعالان جنبش‌های اجتماعی در رابطه با عوامل  نفوذی جمهوری اسلامی. چند تن از فعالین کارگری طی انتشار اطلاعیه ای به همه فعالان جنبش‌های ...
powered by RelatedPosts