Share |

Arman Mortazavi آرمان مرتضوی

AUG 26 2012

گفتگو با آرمان مرتضوی در باره اوضاع پناهندگان در ترکیه و قبرس و آلبوم جدید نسل سوخته

فایل گفتگو را از اینجا پیاده کنید

FEB 26 2012

Arman Mortazavi گفتگوی رادیو پیام با آرمان مرتضوی

این گفتگو را از اینجا بشنوید

فایل گفتگو را از اینجا پیاده کنید

آرمان متولد منطقه 10 تهران اصالتم باز میگردد به سرزمین حاصلخیز شمال و خطه سرسبز گیلان. همانجائی که اندک خاطرات شیرین دوران کودکی و سالهای رشد فکری و روحی من به آنجا باز میگردد. تکه تکه وجود من در آنجا ریشه انداخته. شالیزارها و جنگلهای سبز و انبوه، دریای نیلگون خزر و بندر زیبای انزلی، همان جائی که کم زندگی کردم ولی خاطرات تلخ و شیرین این شهر همیشه و تا آخرین لحظات عمر همراه با من خواهد بود.

فراز و نشیب های زندگی آنچنان مرا در خود آمیخت که روزی چشم بازکرده و خویش را در غربتی سرد و بی روح یافتم. غربتی که از یکسو آمیخته با درد میهن و هموطنانم و از سوی دیگر عشق به موسیقی و شوق به پرواز در عالم هنری بود که در داخل کشور امکان رسیدن به اوج برایم غیرممکن بود. اعدام عزیزانم در دوران نوجوانی بزرگترین ضربه روحی را بر من وارد کرد و همیشه به دنبال این بودم که روزی بتوانم حقایق جامعه را از فقر و کودکان خیابانی گرفته تا شکنجه و اعدامها را به زبان موزیک بیان کنم که پس از سالها صبر و تحمل در سال 1388 خورشیدی به صورت جدی و مصمم این کار را انجام دادم و با تنظیم آلبومی در ایران که در بدترین شرایط ممکن انجام شد، من و تعدادی از دوستان واقعیت آن روزها را به زبان موزیک بیان کردیم. کاری که بخاطر آن و بخاطر فریادهای دیگر مجبور به جلای وطن شده و آغاز زندگی ای نوین ولی طاقت فرسا در اروپا را بدنبال داشت.

با وجود تمامی سختی های غربت و تلاش برای حیات در این جنگل دود و آهن، ساکت ننشسته و بدنبال آشنائی با دوست عزیز و بزرگوارم آقای خشایار وکیلی تصمیم گرفتیم آلبومی را تنظیم نمائیم که فریاد ملت خویش را اینبار از اینسوی جهان خاکی ولی در محیطی رها از محدودیتها بگوش همگان رسانده و خوشوقتانه پس از آشنائی با بابک اسحاقی و مجید کاظمی و تکمیل تیم هنری مان، اینک آلبوم نسل سوخته را تقدیم شما مینمائیم.

Aug 14 2011

گفتگوی رادیو پیام با آرمان مرتضوی بتاريخ ١٤ آگوست ٢٠١١