Share |

Education Under Fire             ‎‫آموزش زیر آتش‬

APR 29 2012

Sabetan گفتگوی رادیو پیام با آقایان فرهاد ثابتان سخنگوی جامعه بین المللی بهائیان و پدرام روشن از دانش آموختگان موسسه آموزش عالی بهائیان در باره فيلم مستند آموزش زیر آتش‬ و ...

فایل گفتگو را از اینجا پیاده کنید

جف کافمن فیلم "آموزش زیر آتش" را با همکاری موسسه عفو بین المللی تهیه کرده و از اواسط سال میلادی 2011 تا کنون در بسیاری ازدانشگاهای مختلف در اروپا ، آمریکای شمالی و کانادا به نمایش گذارده شده است.اصل این فیلم به زبان انگلیسی است ولی این فیلم به زبان فارسی دوبله شده.

"آموزش زیر آتش" فیلمی مستند، تاریخی، اجتماعی است که به پایمال شدۀ یکی از مهمترین حقوق انسانی و شهروندی جامعه بهاییان ایران، حق تحصیل نگاهی آگاهانه می اندازد. بر اساس این فیلم، اسقف اعظم دزموند تو تو و ریس جمهور تیمورشرقی، خوزه راموس هورتا، نامه ای برای آگاهی جامعۀ دانشگاهیان جهان دربارۀ نقض حق تحصیل جوانان بهایی، نوشتند. در این فیلم با نظرات اشخاصی مانند دوازده دانشجویان موسسه علمی بهایی، الیز اربک (متخصص درایران - عفو بین المللی)، حمید دباشی، هادی قائمی، دکتر رامین احمدی و غیره آشنا می شوید.

اطلاعات بیشتر دربارۀ این فیلم را از طريق لينك زير دست بیاورید
http://www.educationunderfire.com/the-documentary/