کرونا، بحران جهانی و جمهوری اسلامی

گفتگوی رادیو پیام کانادا با عباس منصوران، ئالان توفیقی و محسن ابراهیمی در مورد شیوع ویروس کوویدـ۱۹ (معروف به کرونا)، بحران جهانی و چگونگی

بیشتر بخوانید:

فاجعه کرونا و کودکان کار

گفتگوی رادیو پیام کانادا با دکتر مسعود نقره کار در باره شیوع ویروس کوویدـ۱۹ معروف به کرونا؛ فاجعه انسانی؛ بی مسئولیتی رژیم و کودکان

بیشتر بخوانید:

کرونا و مدیریت پزشکی در ایران

گفتگوی رادیو پیام کانادا با دکتر ئالان توفیقی، پزشک و رئیس پیشین مرکز بهداشت سنندج در مورد شیوع و اپیدمی ویروس کوووید ـ ۱۹

بیشتر بخوانید:

کرونا، تیغ دو سر مرگ در جمهوری اسلامی

گفتگوی رادیو پیام کانادا با دکتر عباس منصوران، میکروب و واگیرشناس در مورد شیوع ویروس کرونا در ایران؛ راههای پیشگیری؛ تبهکاری رژیم درپنهان کاری و عدم

بیشتر بخوانید:

شکست انتخابات، پیامی روشن به جمهوری اسلامی

گفتگوی رادیو پیام کانادا با خسرو بوکانی از حزب کمونیست ایران و سروش از کمیته عمل سازمانده کارگری در مورد یازدهمین دوره انتخابات مجلس

بیشتر بخوانید: