بمب اتم حق مسلم ماست

بمب اتم حق مسلم ماست. نقدی بر کمپین شش فیلمساز جمهوری اسلامی در حمایت از توافق هسته‌ای شش کارگردان ایرانی کمپینی اینترنتی در حمایت از

بیشتر بخوانید:

سینمای جمهوری اسلامی – از مکارتیسم تا خمینیسم

سینمای جمهوری اسلامی – از مکارتیسم تا خمینیسم. نگاهی‌ به مکارتیسم و تصفیه نیروهای چپ و مترقی از هالیوود، اعتراضات گسترده به این تصفیه‌ها و

بیشتر بخوانید:

سینماگران سینمایِ صادراتی از تیر ۷۸ تا خرداد ۸۸

سینماگران سینمایِ صادراتی از تیر ۷۸ تا خرداد ۸۸.  زُوم بخش دیگری از برنامه رادیو پیام می‌باشد که با مدیریت بصیر نصیبی اداره میگردد. این بخش از

بیشتر بخوانید:

از مجید مجیدی تا الهام چرخنده

از مجید مجیدی تا الهام چرخنده.  زُوم بخش دیگری از برنامه رادیو پیام می‌باشد که با مدیریت بصیر نصیبی اداره میگردد. این بخش از برنامه به بررسی

بیشتر بخوانید:

نگاهی به کنفرانس برلین، پروژه شکست خورده جمهوری اسلامی

نگاهی به کنفرانس برلین، پروژه شکست خورده جمهوری اسلامی.  زُوم بخش دیگری از برنامه رادیو پیام می‌باشد که با مدیریت بصیر نصیبی اداره میگردد. این بخش از

بیشتر بخوانید: