Share |

جستجو در تارنمای راديو پيام

Loading

  

Seminar on International Labour Day                   سمینار رادیویی بمناسبت روز جهانی‌ کارگر

دیگر مصاحبه‌های رادیو پیام در باره مسائل کارگری


بمناسبت روز جهانی كارگر

تشکلات کارگری، چپ انقلابی و حزب طبقه کارگر

MAY 05 2013

:شرکت کنندگان در این برنامه به ترتیب الفبا عبارت هستند از

  • ‎محمد اشرفی - فعال كارگرى

  • ‎نصرت تیمور زاده - از حزب كمونيست ايران

  • حمید قربانی - فعال سوسياليست

      Worker's Day

قسمت اول

قسمت دوم