Share |

جستجو در تارنمای راديو پيام

Loading

 

 

Ramin Joubin                      اتاق پرواز

معرفی‌ یکی‌ از مفاهیم روانشناسی‌ محیطی‌، آزمایشگاهی، و کاربردی هر یکشنبه در میان روی رادیو پیام، اتاق پرواز

Ramin Joubin Ramin Joubin

 


 

DEC 23 2012

گزارشی از رامین ژوبین در مورد بحث و مناظره ونکوور درباره آزادی بیان و اخلاق: دیدگاه‌های مختلف با پرسش و همچنین صحبتی‌ کوتاه در مورد
تیراندازی اخیر در ایالات متحده آمریکا از دیدگاه روانشناسی اختلال

روانشناسی رفتاری شاخه روانشناسی‌ کاربردی مدرن است که شیوه‌های بسیار زیاد محیطی‌ و اجتماعی برای تغییر رفتار را در بر می‌گیرد. در تئوری، رفتارگرا معتقد است که "رفتار" همان "فکر" است، و چیزی به اسم فکر جدا از آنچه بیرون انسان در رفتار دیده و شنیده میشود وجود ندارد

فایل گفتگو را از اینجا پیاده کنید

Vancouver

برگشت به ليست گفتگوها

 


 

DEC 09 2012

مقدمه به روانشناسی رفتاری و تئوری یادگیری

روانشناسی رفتاری شاخه روانشناسی‌ کاربردی مدرن است که شیوه‌های بسیار زیاد محیطی‌ و اجتماعی برای تغییر رفتار را در بر می‌گیرد. در تئوری، رفتارگرا معتقد است که "رفتار" همان "فکر" است، و چیزی به اسم فکر جدا از آنچه بیرون انسان در رفتار دیده و شنیده میشود وجود ندارد

فایل گفتگو را از اینجا پیاده کنید

ترانه بارون ضمیمه در فایل صوتی کاری است از سهراب و تهمینه

Behaviorism

برگشت به ليست گفتگوها

 


 

NOV 25 2012

تئوری بازی و معمای زندانی چیست؟ - روانشناسی‌ اجتماعی از رامین ژوبین

فایل گفتگو را از اینجا پیاده کنید

Game Chart

برگشت به ليست گفتگوها

 


 

NOV 11 2012

اثر تماشاگر - از شاخه روانشناسی‌ اجتماعی

Music: The Ways - Shahre Man Koo

فایل گفتگو را از اینجا پیاده کنید

برگشت به ليست گفتگوها

 


 

OCT 29 2012

گفتگو با رامین ژوبین در رابطه با مسیر جدید اتاق پرواز، مقدمه‌ای بر روانشناسی جامعه

فایل گفتگو را از اینجا پیاده کنید

برگشت به ليست گفتگوها

 


 

OCT 02 2012

Parvaz

محیط، زنان، و طبقه کارگر: مناظره ی بین سبز صورتی و سرخ

قسمت اول     

قسمت دوم     

قسمت سوم     

قسمت چهارم     

فایل گفتگو را از اینجا پیاده کنید - قسمت اول
فایل گفتگو را از اینجا پیاده کنید - قسمت دوم
فایل گفتگو را از اینجا پیاده کنید - قسمت سوم
فایل گفتگو را از اینجا پیاده کنید - قسمت چهارم

برگشت به ليست گفتگوها
 


 

AUG 26 2012

Roza

گفتگو با روزا، آنارشیست فیمینیست درباره نقش و یا ضرورت حزب در پیروزی انقلاب، نقش طبقه کارگران، ...

فایل گفتگو را از اینجا پیاده کنید

آنارشیسم فمینیست، یا آنارکوفمینیسم می‌پندارد که پدرسالاری اولین مظهر سلسله‌مراتب در تاریخ انسان است؛ پس اولین شکل ظلم در تسلط مرد بر زن اتفاق افتاد

وبلاگ روزا

برگشت به ليست گفتگوها
 


 

AUG 05 2012

Maziar Razi

تدارک انقلاب به چه حزبی نیاز دارد؟
گفتگو با مازیار رازی‌، درباره نقشِ دقیق یک حزب برای تغییر یک نظام

فایل گفتگو را از اینجا پیاده کنید

لينك به صفحه میلیتانت، گرایش مارکسیستهای انقلابی ایران

برگشت به ليست گفتگوها
 


 

JUL 22 2012

Maziar Razi

تدارک انقلاب به چه حزبی نیاز دارد؟
نقدی بر دیدگاه مطرح شده توسط مازیار رازی‌

فایل گفتگو را از اینجا پیاده کنید

لينك به صفحه میلیتانت، گرایش مارکسیستهای انقلابی ایران

برگشت به ليست گفتگوها
لينك گفت وگوی شهروند با عطا هودشتیان/ علی شریفیان

  

برگشت به ليست گفتگوها

Ata Hoodashtian