Share |

جستجو در تارنمای راديو پيام

Loading

  

Seminar on Women                   ‎سمینار رادیویی زن

لینک به صفحه سمینار‌های رادیویی زن


‎خشونت علیه زن

‎.اولین جلسه سمینار به بررسی‌ مسٔله خشونت علیه زن خواهد پرداخت

‎:شرکت کنندگان در این برنامه به ترتیب الفبا عبارت هستند از

  • ‎آناهیتا رحمانی از فعالین سازمان زنان هشت مارس

  • بهرام رحمانی - نویسنده، فعال و تحلیلگر سیاسی

  • گلاویژ رستمی از فعالین حزب کمونیست ایران

  • علیرضا بیانی‌ از گرایش مارکسیسم انقلابی‌

      Seminar on Women

JAN 02 2013

قسمت دوم این سمینار: جمعبندی و راهِ حل

فایلهای قسمت دوم این میزگرد را از طریق لینک‌های زیر میتوانید پیاده کنید
پیاده کردن فایل - قسمت ۱٧ - در ١٢:٤٥ دقیقه
پیاده کردن فایل - قسمت ۱٨ - در ۱٤:٣٠ دقیقه
پیاده کردن فایل - قسمت ۱٩ - در ۱٧:٤٠ دقیقه

قسمت دوم این سمینار را میتوانید از طریق زیر بشنوید

YouTube Video - Part 2

DEC 24 2012

قسمت اول این سمینار: بررسی‌ مسٔله خشونت علیه زن

فایلهای قسمت اول این میزگرد را از طریق لینک‌های زیر میتوانید پیاده کنید
پیاده کردن فایل - قسمت ۱ - در ۰۸:۱۰ دقیقه
پیاده کردن فایل - قسمت ۲ - در ۰۸:۳۰ دقیقه
پیاده کردن فایل - قسمت ۳ - در ۰۸:۴۵ دقیقه
پیاده کردن فایل - قسمت ۴ - در ۰۶:۱۰ دقیقه
پیاده کردن فایل - قسمت ۵ - در ۱۰:۲۰ دقیقه
پیاده کردن فایل - قسمت ۶ - در ۰۸:۳۰ دقیقه
پیاده کردن فایل - قسمت ۷ - در ۱۰:۱۵ دقیقه
پیاده کردن فایل - قسمت ۸ - در ۱۱:۱۵ دقیقه
پیاده کردن فایل - قسمت ۹ - در ۱۳:۱۰ دقیقه
پیاده کردن فایل - قسمت ۱۰ - در ۰۸:۳۵ دقیقه
پیاده کردن فایل - قسمت ۱۱ - در ۰۷:۳۰ دقیقه
پیاده کردن فایل - قسمت ۱۲ - در ۱۲:۰۰ دقیقه
پیاده کردن فایل - قسمت ۱۳ - در ۰۴:۳۳ دقیقه
پیاده کردن فایل - قسمت ۱۴ - در ۰۳:۲۰ دقیقه
پیاده کردن فایل - قسمت ۱۵ - در ۰۳:۲۵ دقیقه
پیاده کردن فایل - قسمت ۱۶ - در ۰۳:۰۵ دقیقه

قسمت اول این سمینار را میتوانید از طریق زیر بشنوید

YouTube Video - Part 1