اخبار و گزارشات کارگری ۲۵ و ۲۶ فروردین ۱۳۹۷

اخباروگزارشات کارگری ۲۵ و ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ کارگران گروه ملی  در حمایت از همکارانی که از ورودشان به شرکت ممانعت شده دست به تجمع

بیشتر بخوانید:

حساب ما پر نشه اهواز قیامت میشه

حساب ما پر نشه راهپیمائی متحدانه و هزاران نفره کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در خیابانهای این  شهر با شعار حساب ما پر

بیشتر بخوانید: