از مجید مجیدی تا الهام چرخنده

از مجید مجیدی تا الهام چرخنده.  زُوم بخش دیگری از برنامه رادیو پیام می‌باشد که با مدیریت بصیر نصیبی اداره میگردد. این بخش از برنامه به بررسی

بیشتر بخوانید: