زُوم: آغاز شبه جشنواره فجر

زُوم: آغاز شبه جشنواره فجر.  زُوم بخش دیگری از برنامه رادیو پیام می‌باشد که با مدیریت بصیر نصیبی اداره میگردد. این بخش از برنامه به بررسی تحلیلی

بیشتر بخوانید: