اخبار و گزارشات پناهندگان و پناهجویان ـ یکشنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۹

در این برنامه: بازداشت محمد مساعد در ترکیه حمله به پناهندگان در ازمیر ترکیه فرو ریختن ساختمان متروکه و کشته شدن زن ۶۰ ساله

بیشتر بخوانید:

اخبار و گزارشات کارگری ـ شنبه ۸ الی جمعه ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۹

 این برنامه نگاهی داشت به اعتراضات کارگری: #هفت_تپه؛ تاسیسات ذخیره سازی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس؛ مخابرات نیشابور؛ آب معدنی داماش؛ شرکت تهران

بیشتر بخوانید: