شیوع کرونا و راههای مقابله با آن

گفتگوی رادیو پیام کانادا با صمد در رابطه با شیوع کرونا، بی لیاقتی رژیم در مدیریت بحران، ایجاد کمیته های مردمی. لینک به کانال

بیشتر بخوانید: