Share |


از اینجا میتوانید فایل صوتی اعلام موجودیت انجمن صدا را که توسط رادیو پیام تهیه شده است بشنوید


اساسنامه انجمن تولید کنندگان رادیویی ایرانی - کانادایی برای آزادی، دمکراسی و حقوق بشر در ایران
(‎انجمن صدا)

‎
چشم انداز و اهداف

‎انجمن تولید کنندگان رادیویی ایرانی - کانادایی برای آزادی، دمکراسی و حقوق بشر در ایران ملقب به انجمن صدا، خود را رسانه‌ای میداند که در ماورای مرزهای ملی‌ و ورای تولیدات رادیویی فعالیت می‌کند.

‎انجمن صدا، انجمن مستقلی است که در جهت ایرانی آزاد و دمکراتیک فعالیت می‌کند. اهداف این انجمن ایجاد تسهیل و ابزار انتقال دمکراسی توسط ایرانیان برای ایجاد یک جامعه‌ای با معیارهای جدایی دین از سیاست، تکثر گرایی، انسانی، آزاد، دمکراتیک و برابر میباشد.

‎انجمن صدا، مجموعه‌ای غیر انتفاعی و مستقل میباشد که علیرغم تفاوت‌های ایدئولوژیکی، سیاسی و فرهنگی اعضا، سعی‌ در اتحاد و یا گرد هم آوردن گروههای مخالف جمهوری اسلامی حول مبارزه علیه نا‌ برابری، نقض حقوق بشر، عدم آزادیهای مدنی و سیاستهای غیر دمکراتیک را دارد.

‎
وظایف و فعالیت ها

‎شرکت در برنامه‌های های مشترک در بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در مورد نقض حقوق بشر، نقض آزادی‌های مدنی، نقض حقوق دمکراتیک و تحقیق و پژوهش در مورد علل آنها، همچنین تولید برنامه‌های مشترک رادیویی
‎مشارکت و حمایت از مبارزات و کمپین‌ها ۱) برای در خواست فوری پایان سنگسار، پایان اعدام و آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی ۲) در دفاع از حقوق فرهنگی و حقوق اقلیت‌ها ۳) برای یک صدای واحد در دفاع از قربانیان دولت جمهوری اسلامی و چگونگی‌ دستیابی غرامت به آنها ۴) در رابطه با رخداد‌های مهم برای ایرانیان خارج از کشور
‎انتشار بیانه‌هایی‌ در رابطه با مسایل و اتفاقات جاری در ایران
‎تسهیل گفتگو در رابطه با راه حل‌های عملی و دمکراتیک برای انتقال به جامعه‌ای آزاد، دمکراتیک، انسانی و عدالت اجتماعی
‎کمک رسانی و مشارکت در برنامه‌های ایرانی یا غیر ایرانی چه در سطوح محلی و یا در سطوح جهانی بعنوان بخشی‌ از اپوزیسیون جمهوری اسلامی با هدف مبارزه علیه حکومت مذهبی، نا‌ برابری، نقض حقوق بشر، نقض آزادی‌های مدنی و شیوه‌های غیر دمکراتیک بدون هیچ محدودیت و تبعیض بر مبنای ایدئولوژی، فرهنگ، ملیت و یا وابستگی سیاسی و یا عقیدتی
‎برقراری و ارتباط مستقیم با کمپین‌ها و برنامه هایی که در راستای اهداف و چشم انداز‌های انجمن صدا قرار دارد. همچنین همکاری با کسانی که فعالیت آنها خارج از برنامه‌های رادیویی ولی‌ در راستای اهداف و چشم انداز‌های انجمن صدا میباشد
‎تسهیل و گسترش کار با هنرمندانی که موافق با اصول اولیه انجمن صدا میباشند
‎تولید برنامه‌های مستقل
‎تحقیق و تفسیر مسایل روز
‎ایجاد آموزش و گفتگو بعنوان اجزای حیاتی برای دمکراسی
‎پذیرش و قبول نظرات گوناگون در درون انجمن در حمایت از آزادی، برابری، دمکراسی و حقوق بشر در ایران
‎سکولاریسم به عنوان رکن اساسی برای آزادی، دمکراسی، برابری و حقوق بشر در ایران
‎حق تعیین سرنوشت مردم ایران بدون هرگونه دخالت نیروهای خارجی
‎تهیه برنامه‌های گوناگون سیاسی و فرهنگی

هیجدهم مهر ماه ۱۳۸۹ - ۱۰ اکتبر ۲۰۱۰