Share |


از اینجا میتوانید فایل صوتی اعلام موجودیت انجمن صدا را که توسط رادیو پیام تهیه شده است بشنوید


انجمن صدا: انجمن تولید کنندگان برنامه‌های رادیویی برای آزادی، دمکراسی و حقوق بشر در ایران

‎انقلاب ۵۷ را میتوان به عنوان یک تحول بزرگ در تاریخ معاصر ایران نام نهاد. با برسمیت شناختن آیت الله خمینی توسط سران هفت کشور صنعتی جهان در گوادلوپ فنلاند، انان سعی در به شکست کشاندن انقلاب مردم نمودند. پس از گفتگوهای پنهانی با آیت الله خمینی، وی را به نوفل لوشاتو برده و در مقابل دوربین و خبر گزاریهای جهانی بعنوان آلترناتیو جایگزین شاه به جهانیان معرفی نمودند.

روحانیون که سالها زیر سایه سلطنت و در مساجد و حوزه ها و با سرمایه کلان بازار توانسته بودند تشکلی منسجم تشکیل داده و خیلی سریع بعنوان یک نیروی سازمانیافته با حمایت غرب و با سلاح مذهب به عنوان میراث دار قدرت، انقلاب بهمن را به نفع خود مصادره نموده و با وعده های دروغین همچون جدایی دین از دولت، آزادی های سیاسی - تشکیلاتی، و غیره بر مسند قدرت بنشینند. ۱۲ فروردین، چند ماه پس از تصرف قدرت، زمانی که خود رژیم هنوز تعریفی از حکومت اسلامی نداشته و یا نشان نداده بود، با سؤ استفاده از شور انقلابی مردم دست به یک رفراندم زد که بدینسان بتواند یکی از جنایت کارترین حکومت های معاصر را به نام جمهوری اسلامی آنهم نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم بنا نهد. جمهوری اسلامی توانست با استناد به آیات الهی و سؤ استفاده از مذهب و بر پایه شکنجه، زندان، اعدام و کشتار توانست پایه یکی از سخیترین و جنایت کارترین حکومت تاریخ بشریت را در ایران بنا نهاد.

حجاب اجباری، تعرض به حقوق زنان، سرکوب ملل کرد، ترکمن، بلوچ، عرب در ازای خواسته هایشان، سوزاندن کتابها، تعطیلی دانشگاهها و انتشارات، تا تاسیس انواع و اقسام سازمانهای رسمی و غیر رسمی نظامی - پلیسی و دایر کردن انواع گشت های ایست بازرسی درون و برون شهری آغاز تعارضات رژیم به نو نهال آزادی بود. زندانها دوباره از زندانیان تازه رها شده پر شد، اما اینبار با مدیران جدیدی که حتی از زندان، شکنجه و اعدام نوجوانان هم ابایی نداشتند. مدیران جدید جنایتکارانی همچون لاجوردیها با تاسیس ماشین توبه سازی و انواع شکنجه های قرون وسطایی به قلع و قمع فعالین سیاسی و آزادیخواهان افتادند تا یک نسل کشی معاصر را در تاریخ به نام خود رقم بزنند.

بیش از هشت سال "برکت جنگ تحمیلی" بر مردم ایران و عراق دیگر ضایعه یی بود که ثمره آن مرگ هزاران انسان بیگناه، زخمی و معلول شدن میلیونها پیر و جوان و کودک بود تا حاکمان بتوانند به امیال خود برسند. نابودی انسانها، نابودی عظیم ذخائر هر دو کشور و اعلام جنگ علنی و رسمی هر دو دولت ایران و عراق بر علیه مردمشان بود. بستن شمشیر از روی دیکتاتوری و حمله علنی به سازمانها و نیروهای سیاسی فعال داخل کشور، بر پایی شوهای تلویزیونی و ترور و اعدام هر روزه، آسید پاشیدن و تیغ زدن زنان تحت نام "بد حجابی"، حمله مستقیم به کارگران و ممنوعیت هرگونه تشکل و اعتصاب تا لشکر کشی به کردستان و بی حقوقی اقلیتهای دینی توسط لومپنهای رژیم زیر لوای قوانین اسلامی از دستاوردهای همین جنگ بود. جمهوری اسلامی، آنزمان هم که تحت فشار مردم و نیروهای سیاسی و مشکلات اقتصادی - سیاسی - اجتماعی، چه در داخل و چه در خارج مجبور به پذیرش آتش بس و نوشیدن "جام زهر" شد، از ددمنشی و جنایت خود دست برنداشت و با یک حرکت انتقام جویانه توسط هیات منتخب جمهوری اسلامی و با فرمان صریح آیت الله خمینی، هزاران نفر از بهترین فرزندان در بندمان را قتل عام کردند تا جنایت دیگری در تاریخ بشریت را به نام خود ثبت نمودند.

جمهوری اسلامی هر چند توانست در طی سی و اندی سال حیات خود با نام و مجوز دین، یک نسل کشی تمام عیار را رقم زند ولی همواره جنبشهای کارگری، زنان، دانشجویان، معلمان، آنهم با خواسته های سیاسی - اقتصادی - اجتماعیشان تمامیت رژیم را به زیر سئوال برده و حتی در مقاطعی آنرا تا مرز سرنگونی به پیش راندند. حرکتها و اعتراضات میلیونی، در یکسال گذشته خود گواه این مطلب میباشد و می توان ششم دیماه ۱۳۸۸ یا روز عاشورا را نقطه عطف و اوج این مبارزات بر علیه ماشین سرکوب نظامی - انتظامی رژیم نامید. اما این مبارزات صرفا در درون مرز ایران خلاصه نشده و نمی شود. سالهاست که بازماندگان و جان به رها یافته گان آن ماشین کشتار و سرکوب که به هر نحوی جانشان را از چنگال این مرگ آفرینان نجات داده و به خارج از مرزها بیایند توانسته اند ابعاد مبارزه علیه رژیم را به خارج از مرزها بکشانند. کمپین ها، سخنرانیها، افشاگریهای این افراد علیه رژیم و طرفدارانش باعث گردید که دامنه جنایت جمهوری اسلامی را نتنها به چشم جهانیان بگشایند که کمک و حمایت جهانیان را از حقوق مردم و علیه جمهوری اسلامی سازمان دهند و در خیلی موارد مشروعیت رژیم را به چالش بکشانند. البته رژیم هم از این مسٔله غافل نبوده است. ارسال آدمکش هایش به خارج از مرزها، صرف هزینه های میلیونی و تحت فشار قرار دادن مسافران و یا خانواده های تبعیدی، سعی در منفعل و به بیراهه کشاندن این مبارزات نموده است.

حضور پر ثمر و مفید هزاران فعال سیاسی در گوشه و کنار دنیا باعث گردیده است که نتنها این جانیان را وادار به عقب نشینی کنند که ابعاد این جنایات را بر صفحه رادیو و تلویزیونهای دنیا قرار دهند. این خبر رسانی ها خصوصا در سالهای اخیر با کمک تکنولوژی وسعت بسیار یافته و هر روز رژیم را رسوا و رسوا تر نموده است. ما بخوبی شاهد تاثیر فوق العاده فیلمهای ویدیویی، و یا پیغام هایی که از جریان تظاهرات و اعتراضات اخیر که توسط مردم به خارج از کشور و توسط فعالین سیاسی در معرض عموم قرار میگرفت بودیم. ما همگان دیدیم که به تصویر کشیدن مرگ ندا و یا دیگر جانباختگان راه آزادی چه تاثیر بسزایی در حمایت از مبارزه مردم علیه رژیم داشت.

برای پایان دادن به ۳۱ سال جنایات رژیم اسلامی، ما نیازمند یک صدای واحد میباشیم که بتواند این جنایت را هر چه رساتر افشأ نماید. وجود تکنولوژی و حضور گسترده مخالفین رژیم فرصتی را ایجاد نموده که ما بتوانیم با استفاده از عصر اطلاعات، به یک صدای واحد و منسجم دست یابیم. صدای واحدی که بتواند تا حد امکان تمامی معترضین جمهوری اسلامی را با هر تفکر و عقیده ای گرد هم آورده تا در یک محیط آزاد امکانات بحث و تبادل نظر را برای کمک به یک جامعه سکولار، آزاد، دمکراتیک و انسانی مهیا نماید.

ما گروهی از تولید کنندگان برنامه های رادیویی در کانادا تصمیم گرفتیم که با همکاری و تحت برنامه یی مشترک که همانا اساسنامه این انجمن می‌باشد با یکدیگر همکاری نموده و صدای اعتراض مردم ایران علیه رژیم جمهوری اسلامی باشیم. ما امضا کنندگان زیر، تاسیس انجمن صدا: انجمن تهیه کنندگان رادیویی برای آزادی، دمکراسی و حقوق بشر در ایران در جهت راستای مبارزات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی اعلام میداریم. هدف ما یک سازمان رسانه یی فرا مرزی و فرا رادیویی میباشد. تلاش ما برای برقراری ایرانی آزاد، سکولار، دمکراتیک و بر مبنای برابری و حقوق انسانی میباشد.


انجمن صدا، یک تشکل مستقل بوده که علیرغم اعتقادات مختلف ایدئولژیک و سیاسی با اعتقاد به آزادی عقیده و بیان، صدای اعتراضات مردم چه در داخل و چه در خارج کشور میباشد. فعالیت ما در حوزه های مختلف از جمله مبارزه علیه سنگسار، مبارزه علیه شکنجه، مبارزه علیه اعدام و در حمایت از حقوق کارگران، زنان، دانشجویان، پناهندگان، اقلیتهای مذهبی، عدم تبعیض قومی و هر گونه ندای آزادی خواهی علیه جمهوری اسلامی میباشد. 


انجمن صدا، شرکت در پروژههای مشترک از جمله تولید برنامه های مشترک در جهت بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی، در مورد نقض حقوق بشر، نا برابری، نقض آزادیهای مدنی و دمکراتیک در ایران. انتشار بیانه های مشترک در پاسخ به مسایل مربوط به ایران و رویدادهای جاری در ایران، پایان سنگسار، پایان اعدام، آزادی زندانیان سیاسی، دفاع از حقوق اقلیت ها، دفاع از قربانیان جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق زنان، دفاع از حقوق کودکان. مشارکت در برنامه های ایرانیان و غیر ایرانیان در سراسر جهان جهت برقراری ایرانی آزاد بدون محدودیت و تبعیض بر مبنای ایدئولوژی، فرهنگ و یا وابستگی سیاسی، عقیدتی را وظیفه خود میداند.

این انجمن مستقل بوده و به هیچ ارگان یا سازمانی وابستگی مالی ندارد نمیشود. هزینه های انجمن میتواند از طریق کمکهای مالی اعضا و هواداران و یا تدارک برنامه هایی جهت جمع آوری پول تامین گردد


تمامی رادیوهای عضو انجمن صدا دارای استقلال در تولید و آثار و برنامه های خود میباشند. تنها اطلاعیه ها و برنامه های مشترک نقطه نظرات انجمن صدا میباشد

انجمن صدا از تولید کنندگان رادیو، تلویزیون و سایر رسانه های مردمی چه در کانادا و چه در دیگر نقاط دنیا با هر عقیده سیاسی و مذهبی که خواهان آزادی اندیشه، بیان و دمکراسی برای ایران می‌باشند دعوت به همکاری مینماید.

امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبا:
- رادیو پیام
- راديو پژواك
- رادیو جنبش جوان

هیجدهم مهر ماه ۱۳۸۹ - ۱۰ اکتبر ۲۰۱۰

دوستانی که بعد از دهم اکتبر به انجمن صدا پیوستند:
- بصیر نصیبی - سينمای آزاد ايران
- سیروان قادری - صدای کمونیسم کارگری