Share |

جستجو در تارنمای راديو پيام

Loading

 

 

Radio Payam on YouTube            رادیو پیام در یوتیوب

YouTube


رادیو پیام کانادا: نقد و بررسی‌ فیلم آرگو گفتگویی با مصطفی صابر


مصاحبه رادیو پیام با آذر ماجدی در مورد فاجعه تجاوز دسته جمعی به یک دختر و قتل او در هند و شکل گیری یک جنبش عظیم توده ای در دفاع از حقوق زنان و مبارزه با خشونت علیه زنان. فاجعه ای که موجب شکل گیری یک جنبش اجتماعی و وسیع و توده ای در هند شد. اما آیا اعدام پاسخی درست به این جنایت است؟ آیا اعدام و مجرمین راه مقابله با چنین خشونتی است؟ این مصاحبه به این مسائل می پردازد.


گفتگوی رادیو پیام با بتی درباره کار جدیدش


گفتگوی رادیو پیام با بتی درباره کار جدیدشمصاحبه لیلا پرنیان با رادیو پیام کانادا به مناسبت هشت مارس و نحوه برگزاری راه پیمایی هشت مارس ٢٠١٠ در چند کشور


مصاحبه لیلا پرنیان با رادیو پیام کانادا به مناسبت هشت مارس و نحوه برگزاری راه پیمایی هشت مارس ٢٠١٠ در چند کشور

مصاحبه شهاب سیروان با رادیو پیام کانادا درباره اعلام موجودیت شورای جوانان و دانشجویان چپ

گفتگو رادیو پیام با آذر ماجدی در مورد دلیل و پروسه پیوستن حزب اتحاد کمونیسم کارگری به حزب حکمتیست

گفتگو رادیو پیام با آذر ماجدی در مورد شورای پایه گذاری حکومت سوسیالیستی

گفتگوی رادیو پیام با مادر سعید صدیقی در بر سر مزار سعید (۷ آبانماه - ۲۸ اکتبر) به همراه گفتگو با مینا احدی و برادر سعید در روز قبل از اعدام سعید-۳۰ مهر ماه - ۲۱ اکتبر

میزگرد رزا روشن آنارشیست فمینیست، آذر ماجدی از رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری و علیرضا بیانی از جریان مارکسیسم انقلابی در مورد منشاء ستم کشی زن

آذر ماجدی و عطا هودشتیان: میزگردی در مورد مساله سوریه، تحولات آتی آن، نقش آمریکا و ناتو و رژیم اسلامی در وضعیت آن

آذر ماجدی و مازیار رازی: میزگردی در مورد نقش و جایگاه حزب کمونیستی، جنبش کارگری، انقلاب کارگری و انقلاب اکتبر

گفتگوی رادیو پیام با آذر ماجدی در باره اصلاح طلبان حکومتی و ۸ مارس

گفتگو آذر ماجدی با رادیو پیام در مورد جنبش کارگری

گفتگوی رادیو پیام با مصطفی صابر در باره جنبش کمونیسم کارگری و پیرامون سمینار چشم انداز نزدیکی و اتحاد نیروهای کمونیسم کارگری

گفتگوی رادیو پیام با نیما پوریعقوب، دانشجوی سابق دانشگاه آزاد تبریز و فعال دانشجویی چپ و کارگری، در مورد زندانهای جمهوری اسلامی ایران ، وضعیت شاهرخ زمانی‌ و محمد جراحی و نقش زندانیان اصلاح طلب در ایجاد زندان در زندان

گفتگوی رادیو پیام با آناهیتا اردوان عضو سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران در باره جنبش فدایی، نقش زنان فدایی و تاثیر آن در جنبش کنونی

گفتگو رادیو پیام با روژان فيض هنرمند و فعال حقوق بشر در تاریخ ۱۱ سپتامبر - قسمت اول

سمینار رادیویی زن در بررسی‌ خشونت علیه زن - قسمت اول

سمینار رادیویی زن در بررسی‌ خشونت علیه زن - قسمت دوم

گفتگو با رحمان حسین زاده و سیاوش دانشور پیرامون اتحاد حزب اتحاد کمونیسم و حکمتیسم،آینده جنبش کمونیسم کارگری و سمینار چشم انداز نزدیکی نیروهای کمونیسم کارگری

گفتگوی رادیو پیام با آرمان مرتضوی بتاريخ ١٤ آگوست ٢٠١١

از دل افروز ترين روز جهان - شعری از فریدون مشیری

گفتگوی رادیو پیام با حسن ماسالیTree Planting in Memoriam of martyrs of Iran for Freedom
مراسم درختکاری بیاد جانباختگان راه آزادیMayor Peter Kelley

Chris Maxwell, Halifax Peace Coalition

Don Goss, Vice-President of Nova Scotia Government & General Employees Union (NSGEU)

Kyle Buott, President of the Halifax-Dartmouth and District Labour Council (HDDLC)