جنبش زنان؛ شکاف جنسیتی، سکسیزم، زن ستیزی

گفتگوی رادیو پیام کانادا با پروین اشرفی، سوسیالیست و فعال حقوق زنان؛ مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو هیئت تحریریه ایران آوا؛ شرین میرزانژاد، حقوق دان و دبیر تحریریه گروه تئاتر اگزیت. در ادامه بررسی جنبش زنان، این برنامه متمرکز است بر شکاف جنسیتی از زوایای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی. همچنین نگاهی داشت به سکسیزم بالاخص در مجامع سیاسی و روشنفکری.


لینک به کانال تلگرام رادیو پیام


گفتگوهای رادیو پیام کانادا در این رابطه:


مشاهده و یا پیاده کردن ویدئو با سایز کوچکتر:


فایل صوتى این گفتگو را از اینجا پیاده و یا بشنوید


مشاهده این برنامه از طریق کانال یوتیوب رادیو پیام کانادا

گفتگوی رادیو پیام کانادا با پروین اشرفی، سوسیالیست و فعال حقوق زنان؛ مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو هیئت تحریریه ایران آوا؛ شرین میرزانژاد، حقوق دان و دبیر تحریریه گروه تئاتر اگزیت. در ادامه بررسی جنبش زنان، این برنامه متمرکز است بر شکاف جنسیتی از زوایای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی. همچنین نگاهی داشت به سکسیزم بالاخص در مجامع سیاسی و روشنفکری. لینک به کانال تلگرام رادیو پیام گفتگوهای رادیو پیام کانادا در این رابطه: جنبش زنان در خاورمیانه و ایران - گفتگو با شهرزاد مجاب جنبش زنان در کردستان تا به امروز - گفتگو با فاطمه کریمی مبارزات زنان و چالش‌های…

جمع کلی ارزیابی ها

رضایت شما از این میزگرد

User Rating: 0.64 ( 2 votes)
به اشتراک بگذارید

مطالب پیشنهادی دیگر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


x

Related Posts