اسماعیل یاری از سازمان اروپایی پناهندگان ایرانی

گفتگوی رادیو پیام با اسماعیل یاری، ۲۴ مارس ۲۰۱۳ در مورد پناهندگان در کشور‌های عراق و سوئد


گفتگوی رادیو پیام با اسماعیل یاری، ۱۳ نوامبر ۲۰۱۱ در مورد عدم پذیرش پناهجویان توسط کشورهای سوم چون کانادا


گفتگوی رادیو پیام با اسماعیل یاری، ۱۶ اکتبر ۲۰۱۱ ( ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۰) – خبرهاى مهم در رابطه با كشور سوئد


گفتگوی رادیو پیام با اسماعیل یاری، ۲ اکتبر ۲۰۱۱ (۱۰ مهر ماه ۱۳۹۰)  – نکات مهم قابل توجه پناهندگان ساکن قبرس


گفتگوی ۱۸ سپتامبر رادیو پیام با اسماعیل یاری

گفتگوی رادیو پیام با اسماعیل یاری، ۲۴ مارس ۲۰۱۳ در مورد پناهندگان در کشور‌های عراق و سوئد گفتگوی رادیو پیام با اسماعیل یاری، ۱۳ نوامبر ۲۰۱۱ در مورد عدم پذیرش پناهجویان توسط کشورهای سوم چون کانادا گفتگوی رادیو پیام با اسماعیل یاری، ۱۶ اکتبر ۲۰۱۱ ( ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۰) - خبرهاى مهم در رابطه با كشور سوئد گفتگوی رادیو پیام با اسماعیل یاری، ۲ اکتبر ۲۰۱۱ (۱۰ مهر ماه ۱۳۹۰)  - نکات مهم قابل توجه پناهندگان ساکن قبرس گفتگوی ۱۸ سپتامبر رادیو پیام با اسماعیل یاری

جمع کلی ارزیابی ها

رضایت شما از این گفتگو

User Rating: Be the first one !
به اشتراک بگذارید

مطالب پیشنهادی دیگر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


x

Related Posts

کمپین حمایت از یوسف خیر خواهی‌
گزارشی از بهرنگ زندی در دومین روزاعتصاب غذای خشک پناهندگان پس از ۵۷ روز تحصن در مقابل دفتر کمیساریای عالی‌ آنکارا. تاریخ گفتگو بيست و ششم مرداد م...
حمله پلیس ترکیه به پناهندگان متحصن
روز چهارشنبه نهم مرداد ماه - سی‌ و یکم ژوئیه - پلیس ترکیه به پناهندگان متحصن جلوی دفتر سازمان ملل حمله و تعدادی از پناهجویان را بازداشت کرده است....
بی پروا - Hard Talk
بی پروا برنامه ای دیگر از رادیو پیام. سئوال از شما، پاسخ از مهمان "بی پروا". این برنامه تلاش خواهد کرد با سئوالات صریح و روشن از مهمان خود، پاسخ ...
powered by RelatedPosts