چگونه ماشین سرکوب و اعدام را متوقف کنیم

گفتگوی رادیو پیام کانادا با ماریا محمودی همسر محمد فرامرزی در مورد اعدام پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار که توسط

Read more

کشتار وحشیانه معترضین توسط خدای دهه شصت

گفتگوی رادیو پیام کانادا با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران در مورد اعدام محمد قبادلو، فرهاد سلیمی؛

Read more

خاوران، سند جنایت جمهوری اسلامی علیه بشریت

گفتگوی رادیو پیام کانادا با میهن روستا سردبیر سایت بیداران و فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در مورد اجبار بهائیان برای دفن در

Read more

برای گردنمان طناب دارند

گفتگوی رادیو پیام کانادا با سحر محمدی، حقوقدان و فعال جنبش دادخواهی، عزیز ماملی، حقوقدان و فعال سیاسی و امیر امیرقلی، فعال کارگری و

Read more