آرشيو آثار کارل مارکس و فريدريش انگلس

سرمایه اثر کارل مارکس سرمایه (کاپیتال) جلد اول (۱۸۶۷) – کارل مارکس (ترجمه جمشید هادیان)   لینک کتاب سرمایه (کاپیتال) جلد دوم (۱۸۸۵) – کارل مارکس (ترجمه

Read more

هگل و مجموعه آثاری در این رابطه

گئورگ ویلهلم فریدریش هگل و مجموعه آثاری در این رابطه خدایگان و بنده ــ گ.و.ف.هگل با تفسیر الکساندر کوژ (ترجمه و پیشگفتار حمید عنایت

Read more

(آرشيو آثار ولادیمیر ایلیچ اولیانوف (لنین

چه بايد کرد؟ چه بايد کرد؟ (١٩۰۲) – ولاديمير ايليچ لنين (مترجم غلامرضا پرتوی)   لینک کتاب چه بايد کرد؟ (به انگلیسی: ?What Is to Be

Read more

آرشيو آثار لئون تروتسکی

نتايج و چشم اندازها نتايج و چشم اندازها (۱۹۰۶) – لئون تروتسکی (ویرایش و اصلاح: آرش دوست حسین)   لینک کتاب نتايج و چشم اندازها (به

Read more