!جمهوری اسلامی تنها شایسته سرنگونی است

سراشیبی سقوط جمهوری اسلامی بعد از دیماه ۹۶ ابعاد وسیعتری به خود گرفته است و تندتر شده است.  موج اعتراضات و اعتصابات به مرحله ای رسیده که جمهوری اسلامی را به شدت آچمز نموده است. دستگیری ها، زندانی کردنها، احکام زندان طولانی مدت و وثیقه های سنگین، شکنجه و اعدام هم کمکی به ادامه بقایش نمیکند. نه تنها پرونده اصولگرا و اصلاح طلبشان بسته شده که پرونده کل نظام هم در حال بسته شدن است. اینرا میتوان در اعتراضات و کیفرخواست زندانیان سیاسی و کارگران در مقابل دستگاههای امنیتی و سرکوب رژیم دید. خودشان هم به این امر واقف و با صراحت لهجه آنرا بیان نموده اند. در کنار این، باید شکست سیاستهای جهانی، منطقه ای و بحران ایدئولوژیک رژیم را هم اضافه نمود.

جمهوری اسلامی همچون همیشه تلاش دارد که از اشکال و شیوه های گوناگون از دستگیری و زندان گرفته تا اعدام و شکنجه و مذاکره و بند و بست استفاده کند تا بتواند بر این اوضاع غالب آید. یکی از این ترفندها و سیاستها، تلاش برای همراه سازی عده ای در مراسمهای مذهبی-سیاسی از جمله بالماسکه عاشورا است.

جمهوری اسلامی تلاش خواهد نمود که با جمع آوری نیرو و با صرف هزینه های بالا بتواند با حضور در خیابانهای تورنتو نمایش قدرت راه بیاندازد. مگر خمینی نمی گفت:”ما هر چه داریم، از این محرم است و از این مجالس! “

ولی زهی خیالی باطل! امسال هم چون سالهای گذشته، ما کمونیستها به همراه انسانهای آزاداندیش و آزادیخواه یکبار دیگر این آرزو را بر دل او خواهیم گذاشت و در دهم سپتامبر با حضوری قوی نتنها با این بالماسکه مقابله خواهیم کرد، بلکه فریاد آزادی زندانیان سیاسی را همراه با شعار سرنگونی جمهوری اسلامی بلند خواهیم نمود.

از شما نیز دعوت میکنیم که به ما بپیوندید و همراه ما در حمایت از موج عظیم اعتراضات کارگران، زنان، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان، و هزاران هزار انسان دربند در این راهپیمایی شرکت نمائید.

سرنگون باد جمهوری اسلامی
زنده باد سوسیالیسم!

رادیو پیام کانادا
۸ آگوست ۲۰۱۹

سراشیبی سقوط جمهوری اسلامی بعد از دیماه ۹۶ ابعاد وسیعتری به خود گرفته است و تندتر شده است.  موج اعتراضات و اعتصابات به مرحله ای رسیده که جمهوری اسلامی را به شدت آچمز نموده است. دستگیری ها، زندانی کردنها، احکام زندان طولانی مدت و وثیقه های سنگین، شکنجه و اعدام هم کمکی به ادامه بقایش نمیکند. نه تنها پرونده اصولگرا و اصلاح طلبشان بسته شده که پرونده کل نظام هم در حال بسته شدن است. اینرا میتوان در اعتراضات و کیفرخواست زندانیان سیاسی و کارگران در مقابل دستگاههای امنیتی و سرکوب رژیم دید. خودشان هم به این امر واقف و…

User Rating: Be the first one !
به اشتراک بگذارید

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


x

مطالب مشابه

پنجشنبه سرخ: رویارویی دیگری با جمهوری اسلامی
گفتگوی رادیو پیام کانادا با شاهین خلیلی از حزب کمونیست ایران و محسن ابراهیمی از حزب کمونیست کارگری ایران در مورد راهپیمایی و اعتراض به مراسم عاشو...
جمهوری اسلامی تنها شایسته سرنگونی است
شیرازه جمهوری اسلامی از هم پاشیده و نظام در آستانه فروپاشی است. بحرانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، منطقه ای و جهانی تا خرخره سراپایش را فرا گرفته ...
یکشنبه‌ سرخ و عاشورای جمهوری اسلامی در تورنتو
گفتگو با فخری جواهری (حزب حکمتیست)، شاهین خلیلی (حزب کمونیست ایران) و محسن ابراهیمی (حزب کمونیست کارگری ایران) در مورد عاشورای جمهوری اسلامی در ت...
powered by RelatedPosts