(آرشيو آثار ولادیمیر ایلیچ اولیانوف (لنین

چه بايد کرد؟

 • چه بايد کرد؟ (١٩۰۲) – ولاديمير ايليچ لنين (مترجم غلامرضا پرتوی)   لینک کتاب

چه بايد کرد؟ (به انگلیسی: ?What Is to Be Done) یکی از بحث انگيزترین مباحث تئوریک در مورد سازمانيابی جنبش کارگری، جزوه «چه باید کرد» لنين بوده است. اساس نظری چه باید کرد، چگونگی غلبه بر وضعيت نامساعد در درون یک جامعه اختناق آميز (روسيه تزاری) در راستای سازماندهی انقلاب کارگری بود. لنین این کتاب را در سال ۱۹۰۱ نوشته و در سال ۱۹۰۲ به چاپ رساند. عنوان کتاب الهام گرفته از رمانی به همین نام به قلم نیکولای چریشفسکی است.


یک گام به پیش، دو گام به پس

 • یک گام به پیش، دو گام به پس (۱۹۰۴) – ولاديمير ايليچ لنين ( انتشارات محسن اقدام)   لینک کتاب

یک گام به پیش، دو گام به پس (به انگلیسی: One Step Forward, Two Steps Back) را لنین طی چند ماه بررسی دقیق صورتجلسات و قطعنامه های کنگره دوم حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه که در جنوری ۱۹۰۴ چاپ شد، سخنرانیهای هر نماینده، گروهبندی های سیاسی موجود در کنگره، و همچنین پس از بررسی اسناد کمیته مرکزی و شورای حزب تهیه کرد. این کتاب لنین در ماه می سال ۱۹۰۴ از چاپ خارج شد.

لنین در این اثر به اپورتونیزم منشویکها در مسائل سازمانی ضربه درهم شکننده‌ای زد. اهمیت عظیم تاریخی کتاب مقدم بر همه در آنست که لنین در آن ضمن بسط و تکامل بیشر آموزش مارکسیزم دربارهء حزب، اصول سازمانی حزب انقلابی پرولتری را تنظیم کرد؛ و برای نخستین بار در تاریخ مارکسیزم، اپورتونیزم سازمانی را مورد انتقاد همه جانبه قرار داد و خطر خاص کاستن از اهمیت سازمان را برای جنبش کارگری نشان داد


از نارودنیزم تا مارکسیزم

 • از نارودنیزم تا مارکسیزم (۱۹۰۵) – ولاديمير ايليچ لنين (مترجم بهمن فیروز)   لینک کتاب

دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک

 • دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک (۱۹۰۵) – ولاديمير ايليچ لنين (تکثیر از حجت برزگر)   لینک کتاب

دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک (به انگلیسی: Two Tactics of Social Democracy in the Democratic Revolution) در ماه ژوئن ءژوئيه سال ١٩٠٥ در ژنو توسط لنين به رشته تحرير درآمد. اين کتاب در پايان ژوئيه سال ١٩٠٥ توسط کميته مرکزى حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه (ح.ک.س.د.ر) در ژنو چاپ و انتشار يافت.


درسهایی از کمون پاریس

 • درسهایی از کمون پاریس (۱۹۰۸) – ولاديمير ايليچ لنين (مترجم احمد آزادی جو)   لینک کتاب

درسهایی از کمون پاریس (به انگلیسی: Lessons of the Commune) “کمون پاریس، یکی از مشهورترین نقاط عطف تاریخ سوسیالیسم است. جنبشی توده‌ای که با رهبری کارگران انقلابی توانست بیش از دو ماه قدرت را در دست گیرد. اما به سبب معدود لغزش‌هایی و همین‌طور مداخله‌گری همه‌جانبه‌ی امپریالیسم و سرمایه‌داری ملی نتوانست به حیات خود ادامه دهد.” – مترجم


ماتریالیسم و امپریو کریتیسیسم

 • ماتریالیسم و امپریو کریتیسیسم (۱۹۰۹) – ولاديمير ايليچ لنين (مترجم غلامرضا پرتوی)   لینک کتاب

ماتریالیسم و امپریو کریتیسیسم (به انگلیسی: Materialism and Empirio-criticism) در فوریهء اکتبر سال ۱۹۰۸ نوشته شد و در سال ۱۹۰۹ در مسکو به چاپ رسید. نگارش و چاپ آن را شرایط تاریخی معینی ایجاب کرده بود. در ابتدای قرن حاضر بشریت پای به عصر امپریالیسم و انقلابات پرولتاریایی گذارد. لنین در آن زمان نوشت که بورژوازی در تمام کشورها چه در اقتصاد، سیاست و ایدئولوژی، بطور پیوسته از دموکراسی به ارتجاع چرخش میکرد. بورژوازی از ترس خیزش جنبش انقلابی پرولتاریا انواع و اشکال مختلف ایده آلیسم و مذهب را به منظور اعمال نفوذ بر توده ها و دور نگه داشتن آتها از تأثیر عقاید انقلابی تبلیغ می کرد.


سوسیالیسم و جنگ

 • سوسیالیسم و جنگ (۱۹۱۵) – ولاديمير ايليچ لنين (انتشارات چریکهای فدائی خلق ایران)   لینک کتاب

سوسیالیسم و جنگ (به انگلیسی: Socialism and War).


در بارۀ حق ملل در تعيين سرنوشت خویش

 • در بارۀ حق ملل در تعيين سرنوشت خویش (۱۹۱۶) – ولاديمير ايليچ لنين (مترجم علی دبیر)   لینک کتاب

در بارۀ حق ملل در تعيين سرنوشت خویش (به انگلیسی: The Discussion On Self-Determination Summed Up).


راجع به وظائف پرولتاریا در انقلاب حاضر( تزهای آوریل ۱۹۱۷)

 • تزهای آوریل (١٩۱۷) – ولاديمير ايليچ لنين (مترجم محمد پورهرمزان)   لینک کتاب

تزهای آوریل (به روسی: апрельские тезисы) مجموعه‌ای از نوشته‌های فشرده و رهنمودگونه لنین است که در غالب «۱۰ تز» تدوین شدند. تزهای آوریل در ۲۰ آوریل ۱۹۱۷ میلادی، برای نخستین‌بار با عنوان «دربارهٔ وظایف پرولتاریا در انقلاب کنونی» در روزنامه پراودا چاپ و منتشر شد. از تزهای آوریل با عنوان «ده فرمان انقلاب» نیز یاد می‌شود


امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه‌داری

 • امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه‌داری (١٩۱۷) – ولاديمير ايليچ لنين (مترجم محمد پورهرمزان)   لینک کتاب

امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه‌داری (به انگلیسی: Imperialism, the Highest Stage of Capitalism).


دولت و انقلاب

 • دولت و انقلاب (١٩۱۷) – ولاديمير ايليچ لنين (مترجم محمد پورهرمزان)   لینک کتاب

دولت و انقلابی (به انگلیسی: The State and Revolution).


انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد

 • انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد (۱۹۱۸) – ولاديمير ايليچ لنين (مترجم غلامرضا پرتوی)   لینک کتاب

انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد (به انگلیسی: The Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky) “رساله کائوتسکى بنام “ديکتاتورى پرولتاريا” که چندى پيش در وين منتشر شد (صفحه ٦٣ Brand Ignaz, 1918, W، ۱۹۱۸، W)  بارزترين نمونه آن ورشکستگی مطلق و بسيار ننگين انترناسيونال دوم است که تمام سوسياليستهاى شرافتمند همه کشورها مدتهاست درباره آن سخن ميگويند. مسئله انقلاب پرولترى اکنون از لحاظ عملى در دستور روز يک سلسله از کشورها قرار ميگيرد. بدين سبب تحليل سفسطهجويىهاى مرتدانه کائوتسکى ودست کشيدن کامل وى از مارکسيسم امرى است ضرورى.” – ولاديمير ايليچ لنين


کمونیسم چپ‌روانه: بیماری کودکانه

 • کمونیسم چپ‌روانه: بیماری کودکانه (۱۹۲۰) – ولاديمير ايليچ لنين (مترجم سازمان دانشجویان پیشگام)   لینک کتاب

کمونیسم چپ‌روانه: بیماری کودکانه (به انگلیسی: “Left-Wing” Communism: an Infantile Disorder).


به اشتراک بگذارید

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


x

مطالب مشابه

جنبش زنان در خاورمیانه و ایران
گفتگوی رادیو پیام کانادا با شهرزاد مجاب، فعال سیاسی و استاد مطالعات زنان و آموزش در دانشگاه تورنتو کانادا. بررسی جنبشهای زنان در خاورمیانه و ایرا...
بهمن ۵۷، جمهوری اسلامی و روایت ها
گفتگوی رادیو پیام کانادا با شروان فشندی، از اعضای موسس فرشگرد و عضو حزب مشروطه ایران و محسن ابراهیمی از حزب کمونیست کارگری در مورد روایتهای مختلف...
افزایش تنش میان آمریکا و ایران
گفتگوی رادیو پیام کانادا با جوانمیر مرادی درباره افزایش تنش میان آمریکا و ایران؛ جنگ و تاتیر آن بر زندگی مردم؛ وضعیت طبقه کارگر و عواقب جنگ بر رو...
powered by RelatedPosts