اولین سمینار رادیویی مذهب و زن

قسمت اول سمینار “مذهب و زن” با شرکت آناهیتا رحمانی، مینا احدی و شراره رضایی را میتوانید از طریق لینکهای زیر بشنوید.


لینک به کانال تلگرام رادیو پیام

یوتیوب ویدئوی: قسمت اول سمینار رادیویی مذهب و زن

آناهیتا رحمانی
پیاده کردن فایل – قسمت ۰۱ – در ۱۰:۰۰ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۰۲ – در ۰۸:۱۷ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۰۳ – در ۰۷:۴۰ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۰۴ – در ۰۶:۲۰ دقیقه

مینا احدی
پیاده کردن فایل – قسمت ۰۱ – در ۰۷:۳۰ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۰۲ – در ۰۸:۱۵ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۰۳ – در ۰۷:۴۰ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۰۴ – در ۱۱:۱۵ دقیقه

شراره رضایی
پیاده کردن فایل – قسمت ۰۱ – در ۰۸:۰۳ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۰۲ – در ۰۶:۴۰ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۰۳ – در ۰۷:۵۰ دقیقه
پیاده کردن فایل – قسمت ۰۴ – در ۰۴:۶۰ دقیقه

پایان
پیاده کردن فایل – قسمت ۱۳ – در ۰۴:۶۰ دقیقه

 

دومین سمینار رادیویی مذهب و زن

قسمت اول سمینار "مذهب و زن" با شرکت آناهیتا رحمانی، مینا احدی و شراره رضایی را میتوانید از طریق لینکهای زیر بشنوید. لینک به کانال تلگرام رادیو پیام یوتیوب ویدئوی: قسمت اول سمینار رادیویی مذهب و زن آناهیتا رحمانی پیاده کردن فایل - قسمت ۰۱ - در ۱۰:۰۰ دقیقه پیاده کردن فایل - قسمت ۰۲ - در ۰۸:۱۷ دقیقه پیاده کردن فایل - قسمت ۰۳ - در ۰۷:۴۰ دقیقه پیاده کردن فایل - قسمت ۰۴ - در ۰۶:۲۰ دقیقه مینا احدی پیاده کردن فایل - قسمت ۰۱ - در ۰۷:۳۰ دقیقه پیاده کردن فایل - قسمت ۰۲ - در ۰۸:۱۵…

User Rating: Be the first one !
به اشتراک بگذارید

مطالب پیشنهادی دیگر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


x

Related Posts

ده ها نهاد اجتماعی – کارگری و صدها فعال اجتماعی: مهران رئوف را آزاد کنید
مهران رئوف فعال کارگری ۶۴ ساله در ۲۵ مهر ماه امسال در منزل مسکونی خود بازداشت شده و از آن تاریخ تاکنون چندینماه است که در بند ۲ الف اطلاعات سپاه ...
خصوصی سازی و کنترل کارگری
گفتگوی بی پروا با دکتر محمد قراگوزلو د ر مورد بحث اقتصاد سیاسی در مفهوم نئولیبرالیسم؛ خصوصی سازی و سابقه آن در ایران؛ نقش جمهوری اسلامی و دانشجوی...
مطالبه لغو خصوصی سازی و واکنش ها
گفتگوی رادیو پیام کانادا با حسن حسام از سازمان راه کارگر، رحمان حسین زاده از حزب حکمتیست و ستار رحمانی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در...
powered by RelatedPosts