آرشيو آثار کارل مارکس و فريدريش انگلس

سرمایه اثر کارل مارکس

  • سرمایه (کاپیتال) جلد اول (۱۸۶۷) – کارل مارکس (ترجمه جمشید هادیان)   لینک کتاب
  • سرمایه (کاپیتال) جلد دوم (۱۸۸۵) – کارل مارکس (ترجمه ایرج اسکندری)   لینک کتاب
  • سرمایه (کاپیتال) جلد سوم (۱۸۹۴) – کارل مارکس (ترجمه ایرج اسکندری)  لینک کتاب
  • سرمایه (کاپیتال) جلد چهارم (تئوری های ارزش اضافی) – (ترجمه علیرضا ثقفی)  لینک کتاب

نقد فلسفه حق هگل 

 • نقد فلسفه حق هگل (۱۸۴۳) – کارل مارکس (ترجمه رضا سلحشور)   لینک کتاب

نقد فلسفه حق هگل (آلمانی: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie)؛ دست نوشته‌ای از کارل مارکس است که در سال ۱۸۴۳ برای سالنامه آلمانی فرانسوی نوشته شده است.


درباره مسئله یهود

 • درباره مسئله یهود (۱۸۴۴) – کارل مارکس (ترجمه ع. افق)   لینک کتاب

دربارهٔ مسئله یهود (انگلیسی: On the Jewish Question) اثری است که کارل مارکس در سال ۱۸۴۳ نوشته است و برای اولین بار در سال ۱۸۴۴ در پاریس در سالنامه آلمانی فرانسوی منتشر شد. در این کتاب مارکس به نقد آرای برونو باور در کتاب «مسئله یهود» می‌پردازد و شامل اولین تلاش‌های مارکس برای صورتبندی نظریه ماتریالیسم تاریخی است.


دست نوشته هاى اقتصادى و فلسفى

 • دست نوشته هاى اقتصادى و فلسفى (۱۸۴۴) – کارل مارکس (ترجمه حسن مرتضوى)   لینک کتاب

دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی یا دست‌نوشته‌های پاریس مجموعه یادداشت‌هایی هستند که بین آوریل و اوت ۱۸۴۴ توسط کارل مارکس نوشته شده‌اند. این یادداشت‌ها در زمان زندگی مارکس و مدت‌ها پس از مرگش منتشر نشد و برای اولین بار در سال ۱۹۳۲ توسط محققان اتحاد شوروی یافته شد و به چاپ رسید.


خانواده مقدس

 • خانواده مقدس (۱۸۴۵) – کارل مارکس و فریدریش انگلس (ترجمه تیرداد نیکی)   لینک کتاب

خانواده مقدس (آلمانی: Die heilige Familie) کتابی نوشته کارل مارکس و فردریش انگلس است که در نوامبر ۱۸۴۴ نوشته شده‌است. این کتاب نقدی بر اندیشه‌های هگلی‌های جوان است که در زمان نگارش کتاب در حلقه‌های آکادمیک آلمان بسیار مشهور و محبوب بودند.


جنبشهای کارگری

 • جنبشهای کارگری (۱۸۴۵) – فریدریش انگلس (ترجمه کاوه دارالشفاء)   لینک کتاب

“… بعلاوه در هر لحضه به کارگران این احساس دست میدهد که بورژوازی با او مانند کالا،مانند مایملک خودش رفتار میکند و به همین دلیل، اگر هیچ دلیل دیگری هم نباشد،او باید بعنوان دشمن بورژوازی بپاخیزد. من در صفحات گذشته به صد طریق ثابت کردم، و میتوانستم به صد جور دیگر هم نشان بدهم، که کارگر فقط با کینه ورزیدن و شورش علیه بورژوازی میتواند انسانیت خود را حفظ کند…”


تزهایی درباره فویرباخ

 • تزهایی درباره فویرباخ (۱۸۴۵، انتشار در ۱۸۸۸) – کارل مارکس (ترجمه باقر پرهام)   لینک کتاب

تزهایی دربارهٔ فویرباخ (انگلیسی: Theses on Feuerbach) یازده یادداشت فلسفی کوتاه از کارل مارکس است که به عنوان خلاصه و طرحی کلی برای فصل اول کتاب ایدئولوژی آلمانی در سال ۱۸۴۵ نوشته شده‌اند. این کتاب مانند برخی دیگر از آثار مارکس در زمان حیات وی منتشر نشد. برای اولین بار این کتاب در سال ۱۸۸۸ به عنوان ضمیمه جزوه‌ای از فردیریش انگلس همکار و هم فکر مارکس منتشر شد.

یکی از مشهورترین گفتاوردهای مارکس در تز یازدهم این کتاب ذکر شده‌است: «فیلسوفان تنها جهان را به شیوه‌های گوناگون تعبیر کرده‌اند. مسئله اما بر سر دگرگون کردن جهان است».


ایدئولوژی آلمانی

 • ایدئولوژی آلمانی (۱۸۴۶) – کارل مارکس و فریدریش انگلس (ترجمه زوبين قهرمان)   لینک کتاب

ایدئولوژی آلمانی (آلمانی: Die Deutsche Ideologie) مجموعه‌ای از دست نوشته‌های کارل مارکس و فردریش انگلس است که در آوریل یا اوایل مه ۱۸۴۶ نوشته شده‌است. مارکس و انگلس نتوانستند برای این کتاب ناشری پیدا کنند و تا سالها پس از مرگ نویسندگان کتاب منتشر نشد. دیوید ریازانوف در سال ۱۹۳۲ کتاب را تصحیح و مؤسسه مارکس و انگلس مسکو آن را منتشر کرد.

کتاب با هدف نقد نظریه‌های هگلی‌های جوان نوشته شده‌است و در عین حال بخش مهمی از آن بازگویی نظریه تاریخ کارل مارکس «فهم ماتریالیستی تاریخ» است. از زمان انتشار کتاب، پژوهشگران مارکسیست این کتاب را به دلیل اینکه جامع‌ترین و جزئی‌ترین بیان نظریه تاریخ مارکس را ارائه می‌کند بسیار ارزشمند دانسته‌اند.


فقر فلسفه

 • فقر فلسفه (۱۸۴۷) – کارل مارکس (نشر کارگری سوسياليستی)   لینک کتاب

فقر فلسفه (انگلیسی: The Poverty of Philosophy) کتابی نوشته کارل مارکس است که در سال ۱۸۴۷ در پاریس و بروکسل منتشر شده‌است. نسخه اصلی کتاب به زبان فرانسوی و در پاسخ به نظرات اقتصادی و فلسفی آنارشیست فرانسوی پیر-ژوزف پرودون در کتاب فلسفه فقر او نوشته شده‌است.


اصول کمونیسم

 • اصول کمونیسم (۱۸۴۷) – فریدریش انگلس (ترجمه هوشمند)   لینک کتاب

اصول کمونیسم (انگلیسی: Principles of Communism) کتابی نوشته فردریش انگلس است که در سال ۱۸۴۷ نوشته شده‌است. کتاب به صورت پرسش و پاسخ (کتکیزم) نوشته شده و شامل ۲۵ پرسش دربارهٔ کمونیسم است که انگلس به آن‌ها پاسخ داده‌است. انگلس اصول اولیه و مبانی کمونیسم و همچنین مفاهیمی مانند جامعه، تاریخ و نظام‌های اقتصادی را از منظری مارکسیستی و با استفاده از نظریه ماتریالیسم تاریخی شرح می‌دهد. از این کتاب به عنوان پایه‌ای برای نوشتن مانیفست دیگری برای حزب کمونیست بهره گرفته شده‌است.


مانیفست حزب کمونیست

 • مانیفست حزب کمونیست (۱۸٤٨) – کارل مارکس و فریدریش انگلس (ترجمه شهاب برهان)   لینک کتاب

بیانیهٔ حزب کمونیست (به آلمانی: Manifest der Kommunistischen Partei) اثری سیاسی است که در قرن نوزدهم توسّط کارل مارکس و فردریش انگلس نوشته شده‌است. این کتاب اوّلین بار در ۲۱ فوریه ۱۸۴۸ منتشر شد و از آن هنگام تاکنون یکی از تأثیرگذارترین متن‌های سیاسی دنیا به‌شمار می‌رود. اکثریت قریب به اتّفاق کمونیست‌های دنیا این کتاب را پرچم و برنامهٔ خود می‌دانند. بیانیه بلافاصله پس از انتشار به زبان آلمانی، به زبان‌های انگلیسی، فرانسه، ایتالیایی، هلندی و دانمارکی هم منتشر شد و در سال‌های بعد به تمامی زبان‌ها ترجمه شد.
این بیانیه در واقع برنامهٔ اتحادیه کمونیست‌ها بود که توسط مارکس و انگلس منتشر شد. تز اصلی این برنامه چگونگی سرنگونی سرمایه‌داری با عمل انقلابی پرولتاریا و حرکت به‌سوی جامعه‌ای بی‌طبقه است.


مبارزات طبقاتی در فرانسه

 • مبارزات طبقاتی در فرانسه (۱۸۵۰) – کارل مارکس (ترجمه ايرج فرزاد)   لینک کتاب

نبردهای طبقاتی در فرانسه، ۱۸۵۰–۱۸۴۸ (انگلیسی: The Class Struggles in France 1848-1850) مجموعه مقالاتی است که کارل مارکس برای نشریه نویه راینیشه زایتونگ در سال ۱۸۵۰ نوشته‌است. این مقالات بار دیگر در سال ۱۸۵۹ توسط فردریش انگلس گردآوری و منتشر شد.


هیجدهم برومر لوئی بناپارت

 • هیجدهم برومر لوئی بناپارت (۱۸٥٢) – کارل مارکس (ترجمه باقر پرهام)   لینک کتاب

هیجدهم برومر لوئی بناپارت (به انگلیسی: The Eighteenth Brumaire of Louis Napoleon) کتابی نوشته کارل مارکس و یکی از بزرگترین آثار او است که برای نخستین بار در سال ۱۸۵۸ میلادی به چاپ رسیده‌است و تاکنون به ده‌ها زبان زنده دنیا ترجمه شده‌است. موضوع کتاب کودتای۲ دسامبر ۱۸۵۱ لوئی بناپارت در فرانسه است. این کودتا به حیات جمهوری دوم فرانسه پایان بخشید. لوئی بناپارت در دوم دسامبر ۱۸۵۱ مجلس مقننه و شورای دولتی را با کودتا منحل کرد. از آنجایی که ناپلئون اول در روز هجدهم برومر (۹ نوامبر ۱۷۹۹) از ماه‌های نامگذاری شده پس از انقلاب کبیر فرانسه علیه انقلاب بورژوازی کودتا کرد و برادرزاده وی نیز در ایامی نزدیک به سالروز آن دست به کودتا زد، مارکس واژه هجدهم برومر را به جای کلمه کودتا به کار برده‌است


انقلاب و ضد انقلاب در آلمان

 • انقلاب و ضد انقلاب در آلمان (۱۸٥٢) – فریدریش انگلس ( باز نشر: حجت برزگر)   لینک کتاب

انقلاب و ضد انقلاب در آلمان (انگلیسی: Revolution and Counter-Revolution in Germany) کتابی نوشته فردریش انگلس با همکاری کارل مارکس است. کتاب در اصل مجموعه مقالاتی بوده‌است که بنام کارل مارکس در سال‌های ۱۸۵۱ تا ۱۸۵۲ در روزنامه نیویورک دیلی تریبون چاپ شده بود. مقالات برای نخستین بار با ویراستاری النور مارکس در سال ۱۸۹۶ به صورت کتاب منتشر شد. تا سال ۱۹۱۳ انگلس به عنوان نویسنده این کتاب شناخته نمی‌شد و حتی در برخی نسخه‌های منتشر شده تا سال ۱۹۷۱ مارکس به اشتباه به عنوان نویسنده معرفی می‌شد.


گروندریسه

 • گروندریسه (۱۸٥٧) – کارل مارکس (ترجمه حسن مرتضوی)   لینک کتاب

گروندریسه یا مبانی نقد اقتصاد سیاسی (به انگلیسی: Fundamentals of Political Economy Criticism) که بین سال‌های ۱۸۵۷ و ۱۸۵۸ میلادی نوشته شده، نخستین طرح مقدماتی مارکس در نقد اقتصاد سیاسی و بنابراین، طرح اولیه کار بر روی کتاب کاپیتال (سرمایه) است. گروندریسه دربرگیرنده نظرات مارکس در مورد موضوع‌های بیشماری است که او آن‌ها را در جای دیگری بحث نکرده‌است.

گروندریسه که بخشی از پروژه گستردهٔ سیاسی – اقتصادی مارکس تلقّی می‌شود، تفسیرهای متداول از وی را به چالش می‌کشد و به بوته آزمون می‌گذارد.


مقدمه‌ای بر نقد اقتصاد سیاسی

 • مقدمه‌ای بر نقد اقتصاد سیاسی (۱۸٥٩) – کارل مارکس (ترجمه مهندس صادق انصارى (ا. برزگر))   لینک کتاب

مقدمه‌ای بر نقد اقتصاد سیاسی (آلمانی: Zur Kritik der Politischen Ökonomie) کتابی نوشته کارل مارکس است که برای اولین بار در سال ۱۸۵۹ منتشر شده‌است. کتاب به‌طور عمده دربارهٔ تحلیل سرمایه داری و نظریه مقداری پول است که با نقد شارحان نظری پیشرو سرمایه‌داری در زمان خود به ویژه پژوهشگران حوزه اقتصاد سیاسی و اقتصاددانان کلاسیکی همچون آدام اسمیت و دیوید ریکاردو نوشته شده‌است.


جنگ داخلی در فرانسه

 • جنگ داخلی در فرانسه (۱۸۷۱) – کارل مارکس (ترجمه باقر پرهام)   لینک کتاب

جنگ داخلی در فرانسه (انگلیسی: The Civil War in France) جزوه‌ای نوشته کارل مارکس است و بعنوان بیانیه رسمی شورای عمومی انجمن بین‌المللی کارگران (بین‌الملل اول) دربارهٔ ماهیت و اهمیت نبرد کمونارها در کمون پاریس منتشر شده است.


نقد برنامه گوتا

 • نقد برنامه گوتا (۱۸۷۵) – کارل مارکس (ترجمه: ع ـ م)   لینک کتاب

نقد برنامه گوتا کتابی است نوشته کارل مارکس و فردریش انگلس در نقد پیش‌نویس ِ برنامهٔ حزب اتحادیه کارگران آلمان. مارکس در این کتاب از دورهٔ انتقال از سرمایه‌داری به کمونیسم می‌گوید و اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا را عنوان کرده و در مورد احزاب کارگری، دومرحله از جامعهٔ کمونیستی ِ مد نظرش (سوسیالیسم و کمونیسم) سخن می‌گوید. این کتاب مباحثی نیز دربارهٔ تولید و پخش کالا در خود دارد.


نقش کار در گذار از ميمون به انسان

 • نقش کار در گذار از ميمون به انسان (۱۸٧٦) –فردریش انگلس (ترجمه: ع ـ م)   لینک کتاب

نقش کار در گذار از ميمون به انسان از روی نوشته انگلس بنام “نقشی که توسط کار در گذار از ميمون به انسان ایفاء شد” انجام گرفته است. این نوشته در سال ١٨٧۶ نگارش یافت ولی ناتمام ماند، و برای اولين بار پس از مرگ انگلس در مجلهZeit Neue در سال ١٨٩۶ به چاپ رسيد.


آنتی دورینگ یا انقلاب در علم

 • آنتی دورینگ یا انقلاب در علم (۱۸٧٧) – فردریش انگلس (ترجمه: آرش پیشاهنگ)   لینک کتاب

آنتی دورینگ (آلمانی: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft) با نام کامل «انقلاب آقای اویگن دورینگ در علم» در نقد نظریات اویگن دورینگ نوشته شده است. دهه ۱۸۷۰ دورینگ نسخه سوسیالیسم خود را برای مقابله و جایگزینی با خوانش و نسخه مارکس از سوسیالیسم عرضه کرد. در این زمان مارکس مشغول نوشتن کتاب سرمایه بود و به همین دلیل وی کار نوشتن دفاعیه عمومی در برابر نظریات دورینگ را به انگلس سپرد. کتاب در اوایل سال‌های ۱۸۷۷ تا اواسط ۱۸۷۸ به صورت سلسله مقالاتی در روزنامه «فور ورتز»، ارگان حزب سوسیال دموکراسی چاپ شد.

انگلس در این کتاب نه تنها نظریات دورینگ بلکه همه نظریات سوسیالیسم تخیلی و خرده بورژوازی را به نقد می‌کشد و در عین حال شرح و توضیح کاملی از اصول نظریه سوسیالیسم علمی ارائه می‌کند.


تکامل سوسیالیسم از تخیل به علم

 • تکامل سوسیالیسم از تخیل به علم (۱۸۸۰) – فردریش انگلس (بازنویس: یاشار آذری)   لینک کتاب

تکامل سوسیالیسم از تخیل به علم (آلمانی: Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft) کتابی است که فردریش انگلس در سال ۱۸۸۰ نوشته است. مباحث این کتاب عمدتاً از کتاب آنتی دورینگ استخراج شده و ادامه آن به شمار می رود. این کتاب برای اولین بار در سال ۱۸۸۰ در فرانسه منتشر شده‌است. کتاب تفاوت‌های میان سوسیالیسم تخیلی و سوسیالیسم علمی را شرح می‌دهد. انگلس در این کتاب سوسیالیسمی را که توسط نویسندگانی مانند سن سیمون، فوریه و دورینگ تبلیغ می شد تخیلی و ایدئالیستی می نامد و معتقد است که سوسیالیسم تخیلی بر مبنای عقاید شخصی نظریه پردازان آن است که اعتقاد دارند جامعه را می‌توان براساس این ایده‌ها تغییر داد. در مقابل سوسیالیسم علمی پایه‌های خود را بر واقعیت‌ها بنا کرده‌است. سوسیالیسم علمی بر مفهوم ماتریالیستی تاریخ تأکید دارد که بر تحلیلی دقیق از تاریخ بنا شده و کمونیسم را فرجام نهایی سرمایه داری می داند.

انگلس کتاب را با شرحی تاریخی از اندیشه‌های سوسیالیست‌های تخیلی و اندیشه‌های سن سیمون آغاز کرده و سپس به سراغ اندیشه‌های فوریه و رابرت اوون می رود.


برنامه کمونارهای بلانکيست بلانکيست فراری

 • برنامه کمونارهای بلانکيست بلانکيست فراری (۱۸٧٤) – فردریش انگلس (مترجم: ******)   لینک کتاب

دیالکتیک طبیعت

 • دیالکتیک طبیعت (۱۸۷۵) – فردریش انگلس (مترجم: ف. نسیم)   لینک کتاب

دیالکتیک طبیعت (آلمانی: Dialektik der Natur) کتابی ناتمام از فردریش انگلس است که در سال ۱۸۸۳ نوشته شده‌است. انگلس در این کتاب اندیشه‌های مارکسیستی به‌ویژه ماتریالیسم دیالکتیکی را در بررسی علوم طبیعی بکار می‌گیرد. انگلس در این کتاب تعمیمی دیالکتیکی- ماتریالیستی از دستاوردهای علوم طبیعی در نیمه قرن نوزدهم ارائه داده، ماتریالیسم دیالکتیک را تکامل بخشیده و به نقد تصورات متافیزیکی و ایدئالیستی در علوم طبیعی می‌پردازد. انگلس می‌گوید که در این کتاب برای وی مسئله بنا نهادن اصول دیالکتیک در طبیعت مطرح نبوده بلکه وی بدنبال «کشف آن اصول در طبیعت و آشکار کردن آنها» است


منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت

 • منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت (۱۸٨٤) – فردریش انگلس (مترجم: مسعود احمدزاده)   لینک کتاب

منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت (به آلمانی: Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staates) رساله‌ای است از فریدریش انگلس به سال ۱۸۸۴. انگلس در این کتاب، ماتریالیسم تاریخی را برای بررسی شکل‌گیری و تحولات خانواده و پدید آمدن دولت به‌کار می‌گیرد. کتاب تا قسمتی برپایهٔ یادداشت‌های کارل مارکس بر کتاب جامعهٔ باستان اثر لویس مورگان نوشته شده‌است.


لودویگ فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان

 • لودویگ فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان (۱۸۸۶) – فردریش انگلس (مترجم: محمد پورهرمزان)   لینک کتاب

لودویگ فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان (آلمانی: Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie) کتابی است که فردریش انگلس در سال ۱۸۸۶ نوشته است. او در پیشگفتار می‌گوید که نطفه این کتاب چهل سال قبل در زمان نگارش ایدئولوژی آلمانی شکل گرفته است. مارکس و انگلس در آن زمان نوعی تعهد نسبت به نقد فلسفه آلمانی برای خود قائل بودند و نظریه ماتریالیسم تاریخی خود را نقطه مقبل نظریات کلاسیک فلسفه آلمانی می‌دانستند. این تصمیم با نقد فلسفه هگلی و فلسفه مابعد هگل بویژه اندیشه‌های لودویگ فویرباخ عملی شد.


نظریه‌‌های ارزش اضافی

نظریه‌‌های ارزش اضافی ــ کارل مارکس (ترجمه‌ کمال خسروی) (آخرین ویراست جلد اول) دستنوشته‌های ۱۸۶۳ـ۱۸۶۱    لینک کتاب


باکونینیستها در عمل – فریدریش انگلس (ترجمه  سهراب شباهنگ)    لینک کتاب

 

به اشتراک بگذارید

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


x

مطالب مشابه

ریشه های فقر در ایران از نگاه اقتصاد سیاسی و راهکارها
دهمین برنامه نقد و نظر در مورد ریشه های فقر در ایران از نگاه اقتصاد سیاسی و راهکارها ــ سخنرانان این برنامه دکتر شاهرخ بهزادی و دکتر معتصم طاطایی...
هگل و مجموعه آثاری در این رابطه
گئورگ ویلهلم فریدریش هگل و مجموعه آثاری در این رابطه خدایگان و بنده ــ گ.و.ف.هگل با تفسیر الکساندر کوژ (ترجمه و پیشگفتار حمید عن...
زیر ذره بین
نگاهی تخصصی، موشکافانه و نقادانه به مسائل جاری. برنامه ای از رادیو پیام کانادا مشاهده و یا پیاده کردن ویدئو با سایز کوچکتر: [videojs_video url=...
powered by RelatedPosts