اتحادیه، شورا، سندیکا، مجمع عمومی

مجموعه مقالات در رابطه با نوع تشکل های کارگری


حزب، شورا، سندیکا

 • حزب، شورا، سندیکا (۱۸۴۵) –اسناد سازمان رزمندگان (تيرماه ۱۳۶۳)   لینک کتاب

“… بعلاوه در هر لحضه به کارگران این احساس دست میدهد که بورژوازی با او مانند کالا،مانند مایملک خودش رفتار میکند و به همین دلیل، اگر هیچ دلیل دیگری هم نباشد،او باید بعنوان دشمن بورژوازی بپاخیزد. من در صفحات گذشته به صد طریق ثابت کردم، و میتوانستم به صد جور دیگر هم نشان بدهم، که کارگر فقط با کینه ورزیدن و شورش علیه بورژوازی میتواند انسانیت خود را حفظ کند…”


قطعنامه سندیکاهای سرخ

 • اسناد “رزمندگان آزادی طبقه کارگر” سالهای ١٣۶٠ـ ١٣۶۵ لینک کتاب

“… پشتیبانی از مبارزات کارگران بیکار برای بدست آوردن کار و گرفتن حق بیمه بیکاری دریغ نورزند. تنها مبارزات هماهنگ و یکپارچه کارگران، خواه شاغل و خواه بیکار قادر است فشار سرمایه داران بر گرده توده های طبقه کارگر را کاهش دهد….”


مانیفست حزب کمونیست

 • مانیفست حزب کمونیست (۱۸٤٨) – کارل مارکس و فریدریش انگلس (ترجمه شهاب برهان)   لینک کتاب

بیانیهٔ حزب کمونیست (به آلمانی: Manifest der Kommunistischen Partei) اثری سیاسی است که در قرن نوزدهم توسّط کارل مارکس و فردریش انگلس نوشته شده‌است. این کتاب اوّلین بار در ۲۱ فوریه ۱۸۴۸ منتشر شد و از آن هنگام تاکنون یکی از تأثیرگذارترین متن‌های سیاسی دنیا به‌شمار می‌رود. اکثریت قریب به اتّفاق کمونیست‌های دنیا این کتاب را پرچم و برنامهٔ خود می‌دانند. بیانیه بلافاصله پس از انتشار به زبان آلمانی، به زبان‌های انگلیسی، فرانسه، ایتالیایی، هلندی و دانمارکی هم منتشر شد و در سال‌های بعد به تمامی زبان‌ها ترجمه شد.
این بیانیه در واقع برنامهٔ اتحادیه کمونیست‌ها بود که توسط مارکس و انگلس منتشر شد. تز اصلی این برنامه چگونگی سرنگونی سرمایه‌داری با عمل انقلابی پرولتاریا و حرکت به‌سوی جامعه‌ای بی‌طبقه است.


مجمع عمومی و شورا: یک نقد مارکسیستی

مجمع عمومی چیست؟ چه زمانی ایجاد میشود؟ چه زمانی منحل میشود؟ و چه نمونههای تاریخی و عینی از مجامع عمومی در جنبش کارگری ایران در دست است؟ پاسخ اینست که در حقیقت هر زمان که کارگران یک کارخانه یا اداره دست به اعتصاب میزنند، دور هم در محوطه یا حتی جلوی استانداری یا غیره تجمع میکنند و بین خودشان صحبتهایی رد و بدل میشود


يک حزب کارگری

 • يک حزب کارگری (١٨٨١) – فریدریش انگلس لینک کتاب

… ما در دنیایی زندگی می کنیم که در آن هرکس باید زندگی خودش را اداره کند، ولی طبقه کارگر انگلیس به طبقات مالکین، سرمایه داران و خرده فروشان و وابستگان آنها – یعنی وکلای دادگستری، روزنامه نویسان و غیره – اجازه می دهد که نماینده منافع او باشند. اگر رفورمهای متضمن منافع کارگران – فقط با این کندی و فقط با این وضع فلاکتبار قطره قطره به وجود می آیند، جای تعجبی ندارند….


در مورد مسائل گرهى در بحث شورا و سنديکا

 • در مورد مسائل گرهى در بحث شورا و سنديکا (١٣٦٥) – منصور حکمت لینک کتاب

… در ارزيابى اتحاديه‌هاى کارگرى درک تجريديى وجود دارد که مبتنى بر تعميم خصوصيات اتحاديه‌ها در اوان تشکيل آنها در قرن گذشته است. در اين نگرش اتحاديه‌ها جدا از پروسه تکوين تاريخى‌شان، صرفا به مثابه ابزار دفاعى کارگران براى حفظ سطح معيشت، اوضاع اقتصادى و شرايط کارشان، در نظر گرفته ميشود. حال آنکه در هر نوع بررسى اتحاديه‌ها بايد اين نکات را در نظر گرفت….


جنبشهای کارگری

 • جنبشهای کارگری (۱۸۴۵) – فریدریش انگلس (ترجمه کاوه دارالشفاء)   لینک کتاب

“… بعلاوه در هر لحضه به کارگران این احساس دست میدهد که بورژوازی با او مانند کالا،مانند مایملک خودش رفتار میکند و به همین دلیل، اگر هیچ دلیل دیگری هم نباشد،او باید بعنوان دشمن بورژوازی بپاخیزد. من در صفحات گذشته به صد طریق ثابت کردم، و میتوانستم به صد جور دیگر هم نشان بدهم، که کارگر فقط با کینه ورزیدن و شورش علیه بورژوازی میتواند انسانیت خود را حفظ کند…”


چه بايد کرد؟

 • چه بايد کرد؟ (١٩۰۲) – ولاديمير ايليچ لنين (مترجم غلامرضا پرتوی)   لینک کتاب

چه بايد کرد؟ (به انگلیسی: ?What Is to Be Done) یکی از بحث انگيزترین مباحث تئوریک در مورد سازمانيابی جنبش کارگری، جزوه «چه باید کرد» لنين بوده است. اساس نظری چه باید کرد، چگونگی غلبه بر وضعيت نامساعد در درون یک جامعه اختناق آميز (روسيه تزاری) در راستای سازماندهی انقلاب کارگری بود. لنین این کتاب را در سال ۱۹۰۱ نوشته و در سال ۱۹۰۲ به چاپ رساند. عنوان کتاب الهام گرفته از رمانی به همین نام به قلم نیکولای چریشفسکی است.


راجع به وظائف پرولتاریا در انقلاب حاضر( تزهای آوریل ۱۹۱۷)

 • تزهای آوریل (١٩۱۷) – ولاديمير ايليچ لنين (مترجم محمد پورهرمزان)   لینک کتاب

تزهای آوریل (به روسی: апрельские тезисы) مجموعه‌ای از نوشته‌های فشرده و رهنمودگونه لنین است که در غالب «۱۰ تز» تدوین شدند. تزهای آوریل در ۲۰ آوریل ۱۹۱۷ میلادی، برای نخستین‌بار با عنوان «دربارهٔ وظایف پرولتاریا در انقلاب کنونی» در روزنامه پراودا چاپ و منتشر شد. از تزهای آوریل با عنوان «ده فرمان انقلاب» نیز یاد می‌شود


تاریخ مفقود شوراهای ۵۷

 • تاریخ مفقود شوراهای ۵۷ (آگوست ۲۰۱۸) – از انتشارات «منجنیق»،  لینک کتاب

تاریخ مفقود شوراهای ۵۷ در مقدمه‌ کتاب نوشته شده است: «چرا باید در روزهای بعد از خیزش دی‌ماه ۹۶ به تجربه‌ی شوراها بازگردیم؟ سنت مبارزه‌ی ستمدیده‌گان از کمون پاریس در ۱۸۷۱ تا انقلاب مصر در ۲۰۱۱ به ما آموخته است در خلا قدرتی که با ضعف حاکمیت از یک سو و اعتلای جنبش توده‌یی از سوی دیگر شکل می‌گیرد نهادهایی از درون مبارزات مردمی فرا خواهد رویید که اداره‌ی امور را در سطوح مختلف در اختیار می‌گیرند. در همان وضعیتی که لنین آن را چنین صورت‌بندی می‌کند: وضعیتی که “طبقات پایین نخواهند به شیوه‌ی گذشته زندگی کنند” و “طبقات بالا دیگر نتوانند به شیوه‌ی گذشته حکومت و فرمانروایی کنند”. این نهادها تاکنون اغلب شوراها و کمیته‌ها خوانده شده‌اند اما نام آنان مهم نیست. مهم کارکرد و نقش آنان است و نیز کشمکشی که حاکمان جدید برای حکمروایی بر قلمرو حکمرانی با آنها خواهند داشت. به این ترتیب بازگشت به گذشته و بازخوانی انقلاب بهمن ۵۷ از منظر شوراها و کمیته‌هایی که در جریان این انقلاب شکل گرفتند و سرکوب انقلاب بهمن بدون سرکوب آنان نه عملی بود و نه ممکن، بازگشت به گذشته‌یی است که در آینده اتفاق خواهد افتاد.


تجربه تشکیل شورای کارگری در پترزبورگ روسیه (سال ۱۹۰۵)

 • تجربه تشکیل شورای کارگری در پترزبورگ روسیه (سال ۱۹۰۵) – ایزاک دویچر (تایپ از محمود قزوینی)   لینک کتاب

تجربه تشکیل شورای کارگری در پترزبورگ روسیه (سال ۱۹۰۵) “اعتصاب با خواست کارگران چاپخانه ها که طالب ساعات کار کمتر و دستمزد بیشتر بودند آغاز شده بود. سپس به صنایع دیگر در پترزبورگ و شهرستانها رسید. و در اثر خصلت موکدن سیاسی خود، رهبران جنبش زیرزمینی سوسیالیستی را غافلگیر کرد. کارگران خواهان آزادیهای مبتنی بر قانوان اساسی ، و نیز دستمزد بیشتر و ساعات کار کمتر بودند. هنگامی که اعتصاب درگرفت نهادی پدید آمد که کاملا فرزند انقلاب روس بود.”


تجربه شوراها و کنترل کارگری در انقلاب

 • تجربه شوراها و کنترل کارگری در انقلاب    لینک کتاب

مجموعه مقالات گرامشی در باره شوراهای کارگری

 • مجموعه مقالات گرامشی در باره شوراهای کارگری لینک کتاب

نظام نامه اتحادیه کمونیستها

 • نظام نامه اتحادیه کمونیستها (سال ۱۸۴۷) – کارل کارکس، فردریش انگلس)   لینک کتاب

نظری به شوراهای کارگری در ایران، شوروی و چین

 • نظری به شوراهای کارگری در ایران، شوروی و چین (۱۳۵۸) – نشر مبارز نوشته گروهی از کارگران مبارز در تیر ماه لینک کتاب

برگزيده آثار منصور حكمت

 • (۲۰۱۴) برگزيده آثار منصور حكمت – گردآورنده و ادیتور: ایرج فرزاد لینک کتاب

مجموعه مقالات در رابطه با نوع تشکل های کارگری حزب، شورا، سندیکا حزب، شورا، سندیکا (۱۸۴۵) –اسناد سازمان رزمندگان (تيرماه ۱۳۶۳)   لینک کتاب "... بعلاوه در هر لحضه به کارگران این احساس دست میدهد که بورژوازی با او مانند کالا،مانند مایملک خودش رفتار میکند و به همین دلیل، اگر هیچ دلیل دیگری هم نباشد،او باید بعنوان دشمن بورژوازی بپاخیزد. من در صفحات گذشته به صد طریق ثابت کردم، و میتوانستم به صد جور دیگر هم نشان بدهم، که کارگر فقط با کینه ورزیدن و شورش علیه بورژوازی میتواند انسانیت خود را حفظ کند..." قطعنامه سندیکاهای سرخ اسناد "رزمندگان آزادی طبقه کارگر" سالهای…

User Rating: Be the first one !
به اشتراک بگذارید

You May Also Like

One thought on “اتحادیه، شورا، سندیکا، مجمع عمومی

 1. اقدام بسیار بجا و مهمی است. به نظرمیرسد بعد از مدتی به یکی از منابع قابل اتکا برای آشنایی با نقطه نظرات صاحبنظران چپ و
  کمونیست، و هچنین ادبیات جنبش چپ تبدیل خواهد شد.
  تقسیم بندی منابع کار مراجعه کننده را بسیار تسهیل میکند. روشن است این کار و تلاش زیادی بر دوشت گذاشته است.
  زنده باشی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


x

مطالب مشابه

طرح نور، انتقام سخت رژیم در مقابل مضحکه موشک پرانی
گفتگوی رادیو پیام کانادا با عادل الیاسی و محسن ابراهیمی در مورد حمله پهپادی و موشکی ایران به اسرائیل و طرح نور با هدف سرکوب و مقابله با زنان و اح...
عرصه های جدید مبارزاتی در سال جدید
گفتگوی رادیو پیام کانادا با علیرضا نوایی در رابطه با شیوه های جدید مبارزاتی علیه رژیم و جنبش اعتراضی نوین. لینک به کانال تلگرام رادیو پیام ...
تحولات منطقه، جنبش‌های اعتراضی و رژیم جمهوری اسلامی
 گفتگو با ابراهیم علیزاده در مورد تحولات منطقه و جهان؛ جنگ غزه؛ واکنش آمریکا و اروپا به اقدامات ایران؛ ارسال تسلیحات به اکراین؛ اعتراضات زنان، کا...
powered by RelatedPosts