اسماعیل یاری از سازمان اروپایی پناهندگان ایرانی

گفتگوی رادیو پیام با اسماعیل یاری، ۲۴ مارس ۲۰۱۳ در مورد پناهندگان در کشور‌های عراق و سوئد


گفتگوی رادیو پیام با اسماعیل یاری، ۱۳ نوامبر ۲۰۱۱ در مورد عدم پذیرش پناهجویان توسط کشورهای سوم چون کانادا


گفتگوی رادیو پیام با اسماعیل یاری، ۱۶ اکتبر ۲۰۱۱ ( ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۰) – خبرهاى مهم در رابطه با كشور سوئد


گفتگوی رادیو پیام با اسماعیل یاری، ۲ اکتبر ۲۰۱۱ (۱۰ مهر ماه ۱۳۹۰)  – نکات مهم قابل توجه پناهندگان ساکن قبرس


گفتگوی ۱۸ سپتامبر رادیو پیام با اسماعیل یاری

گفتگوی رادیو پیام با اسماعیل یاری، ۲۴ مارس ۲۰۱۳ در مورد پناهندگان در کشور‌های عراق و سوئد گفتگوی رادیو پیام با اسماعیل یاری، ۱۳ نوامبر ۲۰۱۱ در مورد عدم پذیرش پناهجویان توسط کشورهای سوم چون کانادا گفتگوی رادیو پیام با اسماعیل یاری، ۱۶ اکتبر ۲۰۱۱ ( ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۰) - خبرهاى مهم در رابطه با كشور سوئد گفتگوی رادیو پیام با اسماعیل یاری، ۲ اکتبر ۲۰۱۱ (۱۰ مهر ماه ۱۳۹۰)  - نکات مهم قابل توجه پناهندگان ساکن قبرس گفتگوی ۱۸ سپتامبر رادیو پیام با اسماعیل یاری

جمع کلی ارزیابی ها

رضایت شما از این گفتگو

User Rating: Be the first one !
به اشتراک بگذارید

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.


x

مطالب مشابه

وضعیت بد پناهندگان و پناهجویان در ترکیه
گفتگوی رادیو پیام کانادا با عبدالرضا دهقان یکی از پناه‌جویان در شهر دنیزلی ترکیه، زندانی سیاسی سابق که به اتهام «همکاری با دول متخاصم» زندانی بود...
بحران مهاجرت و برزخ پناهجویان در اندونزی
گفتگوی رادیو پیام کانادا با جواد نایاب پناهجوی ساکن در ماکاسار اندونزی در مورد وضعیت پناهجویان و مهاجرین در اندونزی؛ رفتار غیر انسانی مسئولین کمپ...
روز جهانی پناهنده و موقعیت پناهندگان
گفتگوی رادیو پیام کانادا با مهسا نسیم دوست و عمر مینائی در رابطه با موقعیت پناهندگان، عدم رسیده گی کمیساریای عالی‌ پناهندگان سازمان ملل متحد در ت...
powered by RelatedPosts