اول ماه مه و ضرورتهای پیش روی

روز قطعی جدال است آخرین رزم ما
انترناسیونال است نجات انسان‌ها

ویژه برنامه رادیو پیام کانادا بمناسبت فرارسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر. با سپاس فراوان از تمامی رفقایی که ما را در انجام این برنامه  یاری رساندند.

  • محسن ابراهیمی از حزب کمونیست کارگری ایران
  • خسرو بوکانی از حزب کمونیست ایران
  • سیاوش دانشور از حزب کمونیست کارگری ایران ـ حکمتیست
  • سروش از کمیته عمل سازمانده کارگری
  • محمد رضا شالگونی از سازمان انقلابی کارگران ایران (راه کارگر)
  • ثریا شهابی از حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)
  • محمود صالحی – فعال کارگری
  • علیرضا نوائی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
  • سمیر نوری از حزب کمونیست کارگری چپ عراق (به زبان کردی)
  • سمیر نوری از حزب کمونیست کارگری چپ عراق (به زبان عربی)


لینک به کانال تلگرام رادیو پیام

زنده باد اول ماه مه ، زنده باد سوسیالیسم!

 

روز قطعی جدال است آخرین رزم ما انترناسیونال است نجات انسان‌ها ویژه برنامه رادیو پیام کانادا بمناسبت فرارسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر. با سپاس فراوان از تمامی رفقایی که ما را در انجام این برنامه  یاری رساندند. محسن ابراهیمی از حزب کمونیست کارگری ایران خسرو بوکانی از حزب کمونیست ایران سیاوش دانشور از حزب کمونیست کارگری ایران ـ حکمتیست سروش از کمیته عمل سازمانده کارگری محمد رضا شالگونی از سازمان انقلابی کارگران ایران (راه کارگر) ثریا شهابی از حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی) محمود صالحی - فعال کارگری علیرضا نوائی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران…

User Rating: 5 ( 1 votes)
به اشتراک بگذارید

مطالب پیشنهادی دیگر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


x

Related Posts

خاورمیانه در آتش انقلاب
گفتگوی رادیو پیام کانادا با ابراهیم علیزاده از حزب کمونیست ایران در مورد تحولات اخیر در عراق، لبنان؛ تاثیرات آن در منطقه؛ رابطه آن با جمهوری اسلا...
مقاومت روژاوا، مواضع جهانی و وظایف عاجل
گفتگوی رادیو پیام کانادا با سروش از کمیته عمل سازمانده کارگری و صالح سرداری از حزب حکمتیست در مورد حمله ترکیه به روژاوا؛ واکنش جهانی و اتخاذ سیاس...
طرح اَشکال مناسب تشکل در شرایط کنونی
گفتگوی رادیو پیام کانادا با علیرضا نوايی (اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران)، عمر مینایی (فعال کارگری) و سروش (کمیته عمل سازمانده کار...
powered by RelatedPosts