بیانیه شماره ۲ کانون معلمان در تبعید

لینک به کانال تلگرام رادیو پیام

نگاهی به جنبش اخیر معلمان ایران

جنبش اخیر معلمان که در اغلب شهرهای ایران گسترش چشم گیری یافت در روند بغرنج و نیز همه جانبه خود حاوی عناصر و پدیده های تازه ایست که می تواند برای دیگر جنبش های اجتماعی نیز حائز اهمیت ویژه ای باشد. شاید بتوان از دوران جدیدی در مبارزات معلمان سخن گفت که بدون تردید تاثیر مهمی بر دیگر جنبش های اجتماعی خواهد گذاشت. از این رو تحلیل و ارزیابی از شکل و محتوای این جنبش برای رشد و تکامل آن اهمیت اساسی دارد.
«کانون معلمان در تبعید» که هدف خود را دفاع از خواست های معلمان ایران تعیین کرده است، می کوشد تا به سهم خود به دست آوردها، کمبودها و راه کارهای این جنبش برخورد کرده، تجربیات آن را برای ادامه مبارزه، جمع بندی نماید.

اولین و بارز ترین تناقضی که در جنبش اخیر معلمان رخ نمود عنوان »تجمع سکوت« است که توسط مسؤلان رسمی »کانون صنفی معلمان ایران« برای تظاهرات اخیر معلمان انتخاب شده بود. این تناقض میان شکل و محتوا محصول جو پلیسی و سرکوب دامنه داری که توسط جمهوری اسلامی ۳۷ سال است بر توده های زحمت کش، در همه زمینه های زندگی تحمیل می شود. با این همه معلمان مبارز و توده های زحمت کش هیچگاه به این شیوه سرکوب رژیم تمکین نکرده از هر فرصتی برای شکستن »سکوت« استفاده کرده اند. تازه ترین نمونه را در تجمع اخیر معلمان در مشهد مشاهده می کنیم که ۷۰۰۰ معلم با فریاد »‌‌‌‌وزیر‌ بی لیاقت استعفا استعفا«؛ »معلم زندانی آزاد باید گردد« و »اتحاد اتحاد« …، سکوت را شکستند. همین روند در سایر شهرهای ایران توسط معلمان مبارز ادامه یافته است. این نشان می دهد که جنبش واقعی معلمان چارچوب های تحمیلی رژیم بر فعالیت های خود را نمی پذیرد و در عمل از آن فراتر می رود. بازداشت و تحت فشار قرار دادن مسؤلان کانون و به زندان کشیدن فعالان آن که منجر به استعفای اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران-تهران شد، نیز نتوانست آنها را به انفعال، پراکندگی و سکوت بکشاند.
نه تنها این، ‌‌‌‌بلکه یورش رژیم به فعالان و مسئولان کانون ها، توده های معلمان را وسیعتر به میدان کشاند و مضمون خواست ها را رادیکال تر نمود. این نمونه ی گویایی از این واقعیت است که ترور و خفقان رژیم اسلامی دیگر تاثیر خود را در تضعیف جنبش ها از دست داده است.
مرز بندی جنبش معلمان با جناح بندی های رژیم و تاکید بر استقلال آن به این معناست که معلمان ایران نسبت به همه جناح های رژیم بی اعتماد می باشند. اگر به این، موضع کارگران و سایر اقشار اجتماعی را نسبت به حاکمیت اسلامی بیافزاییم آنوقت خواهیم دید که رژیم اسلامی تا چه حد در جامعه منفرد و در نتیجه شکننده است. فراموش نکنیم که این همه در شرایطی است که رفسنجانی، خامنه ای و روحانی مزورانه کوشیدند تا با دادن قول و قرار ها، معلمان را »‌ساکت« کنند.
رد پیشنهاد مدیر کل آموزش و پرورش مشهد مبنی بر مذاکره با مسؤلان کانون صنفی معلمان و جلوگیری از نصب پوستر »ما معلمان نیازی به حمایت رسانه های بیگانه برای دفاع از خود نداریم« توسط معلمان در مشهد نیز نمونه دیگری از هشیاری و درایت معلمان مبارز است.

پیروز باد جنبش حق طلبانه معلمان ایران!
گسترده تر باد اتحاد معلمان، کارگران، پرستاران و دانشجویان!
کانون معلمان در تبعید
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۰ ماه مه ۲۰۱۵

لینک به کانال تلگرام رادیو پیام نگاهی به جنبش اخیر معلمان ایران جنبش اخیر معلمان که در اغلب شهرهای ایران گسترش چشم گیری یافت در روند بغرنج و نیز همه جانبه خود حاوی عناصر و پدیده های تازه ایست که می تواند برای دیگر جنبش های اجتماعی نیز حائز اهمیت ویژه ای باشد. شاید بتوان از دوران جدیدی در مبارزات معلمان سخن گفت که بدون تردید تاثیر مهمی بر دیگر جنبش های اجتماعی خواهد گذاشت. از این رو تحلیل و ارزیابی از شکل و محتوای این جنبش برای رشد و تکامل آن اهمیت اساسی دارد. «کانون معلمان در تبعید» که…

جمع کلی ارزیابی ها

رضایت شما از این گفتگو

User Rating: Be the first one !
به اشتراک بگذارید

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.


x

مطالب مشابه

کارگران زندانی را آزاد کنید
گفتگوی رادیو پیام کانادا با صابر زمانی برادر واله زمانی فعال کارگری که روز دوشنبه ۹ خردادماه، توسط نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت و سه روز بعد ...
رژیم درمانده، اعتراضات گسترده، نقش و موقعیت احزاب
بیست وهفتمین برنامه اتاق نقد و نظر با همراهی رفقا ابراهیم علیزاده، حمید تقوایی، رحمان حسین زاده در کلاب هاوس. در این برنامه تلاش شد به سئوالاتی چ...
دولت درمانده و ادامه اعتراضات
گفتگوی رادیو پیام کانادا با علیرضا نوایی، فعال کارگری در مورد اعتراضات معلمان، کارگران و بازنشستگان؛ استعفای وزیر کار جمهوری اسلامی؛ سرکوبها، 'پر...
powered by RelatedPosts