جمهوری اسلامی و تقلاهای آخر

گفتگوی رادیو پیام کانادا با مینا احدی از حزب کمونیست کارگری ایران در مورد ترور اقبال مرادی، مریم فرجی و طرح شکایت داوود نظیری زاده یکی از مسئولین و چهره های مهم فدراسیون جمعیت های شیعی در آلمان علیه کاظم موسوی به خاطر بدلیل افشاگریهای گسترده کاظم موسوی علیه او؛ حضور دوباره عبدالکریم سروش در تورنتو و تصمیم سیاسی دادستانی آلمان، برای عدم پیگیری پرونده شاهرودی در آلمان.

ژانویه سال ٢٠١٨ خواست دستگیری شاهرودی در آلمان به اتهام قتل بیش از ٢٠٠٠ نفر از جمله کودکان و همجنسگرایان در دوره مسئولیت او در دستگاه قضایی حکومت اسلامی در زمان حضورش در بیمارستان دکتر سمیعی مطرح شد. شکایات فراوانی از سوی ایرانیان در ایران و در خارج از کشور در اختیار دادستان کل آلمان قرار گرفت. در این رابطه هیئتی به نماینگی از طرف نیروهای چپ و کمونیست هم با سرکنسولگری آلمان دیدار و مدارک جنایات شاهرودی را در اختیار آنان قرار دادند.

لینک به کانال تلگرام رادیو پیام

بامداد روز چهارشنبه، ۲۷ تیر، جنازه اقبال مرادی، از اعضای رهبری جمعیت حقوق بشر کردستان ایران در پنجوین، از شهرهای کوچک مرزی کردستان عراق با ایران پیدا که به ضرب سه گلوله کشته شد. پیشتر در سال ۱۳۸۷ هم به او سوء قصد شده بود. با پیدا شدن جنازه اقبال مرادی، تعداد فعالان کرد که از اسفند گذشته در کردستان عراق هدف سوء قصد قرار گرفته‌اند، به چهار تن می‌رسد.

اقبال مرادی پدر زانیار مرادی است، زندانی کرد که به همراه لقمان مرادی در ایران به اعدام محکوم شده است. زانیار مرادی به اتهام قتل فرزند امام جمعه مریوان به اعدام محکوم شده. اقبال مرادی پیشتر گفته که محکومیت فرزندش برای انتقام گیری از او بوده است. اقبال مرادی از زندانیان سیاسی کرد ایران است که به اتهام فعالیت برای کومله سال‌ها در زندان و تبعید بود.

گفتگوی رادیو پیام کانادا با مینا احدی از حزب کمونیست کارگری ایران در مورد ترور اقبال مرادی، مریم فرجی و طرح شکایت داوود نظیری زاده یکی از مسئولین و چهره های مهم فدراسیون جمعیت های شیعی در آلمان علیه کاظم موسوی به خاطر بدلیل افشاگریهای گسترده کاظم موسوی علیه او؛ حضور دوباره عبدالکریم سروش در تورنتو و تصمیم سیاسی دادستانی آلمان، برای عدم پیگیری پرونده شاهرودی در آلمان. ژانویه سال ٢٠١٨ خواست دستگیری شاهرودی در آلمان به اتهام قتل بیش از ٢٠٠٠ نفر از جمله کودکان و همجنسگرایان در دوره مسئولیت او در دستگاه قضایی حکومت اسلامی در زمان حضورش…

User Rating: Be the first one !
به اشتراک بگذارید

مطالب پیشنهادی دیگر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


x

Related Posts

خاورمیانه در آتش انقلاب
گفتگوی رادیو پیام کانادا با ابراهیم علیزاده از حزب کمونیست ایران در مورد تحولات اخیر در عراق، لبنان؛ تاثیرات آن در منطقه؛ رابطه آن با جمهوری اسلا...
مقاومت روژاوا، مواضع جهانی و وظایف عاجل
گفتگوی رادیو پیام کانادا با سروش از کمیته عمل سازمانده کارگری و صالح سرداری از حزب حکمتیست در مورد حمله ترکیه به روژاوا؛ واکنش جهانی و اتخاذ سیاس...
طرح اَشکال مناسب تشکل در شرایط کنونی
گفتگوی رادیو پیام کانادا با علیرضا نوايی (اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران)، عمر مینایی (فعال کارگری) و سروش (کمیته عمل سازمانده کار...
powered by RelatedPosts