طرح ترور اعضای رهبری حزب حکمتیست توسط سازمان زحمتکشان را محکوم میکنیم

در تاریخ هفتم دسامبر ۲۰۱۸، شورش خراسانه از پیشمرگان سابق سازمان زحمتکشان در شبکه اجتماعی فیسبوک و در یک برنامه زنده پرده از طرح ترور تعدادی از کادرهای رهبری حزب کمونیست کارگری – حکمتیست از جانب دفتر سیاسی “سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران” در سال ۲۰۰۵ برداشت. این نشان از پتانسیل و ظرفیتهایی است که چنین احزابی در حذف مخالفین سیاسی خود دارند.
هنوز جزئیات طرح این ترور و اینکه چرا بعداز گذشت ۱۳ سال این طرح افشا می شود روشن نیست ولی این از اهمیت این موضوع نمی کاهد. ما ضمن تقبیح و محکوم کردن طرح تروریستی افشا شده اخیر معتقدیم که اینگونه جریانت را باید طرد نمود.

رادیو پیام کانادا

۲۹ دسامبر ۲۰۱۸

به اشتراک بگذارید

مطالب پیشنهادی دیگر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


x

Related Posts