نئولیبرالیسم و موضوع تورم

گفتگوی رادیو پیام کانادا با دکتر مهرداد وهابی، پروفسور اقتصاد و پژوهشگر چپ در رابطه با تعریف نئولیبرالیسم در اقتصاد، آیا اقتصاد ایران را میتوان نئولیبرالیسم، معنی نئولیبرالیسم در زندگی روزمره مردم، رابطه تورم و نیولیبرالیسم، سیاستهای نیولیبرال درباره مهار تورم. و همچنین نگاهی داشتیم به اعتصابات هفت تپه و خواستهایشان.


لینک به کانال تلگرام رادیو پیام

مقالاتی را که در این مصاحبه بدان اشاره شد را میتوانید از طریق زیر پیاده کنید:


مشاهده و یا پیاده کردن ویدئو با سایز کوچکتر:

گفتگوهای رادیو پیام کانادا در این رابطه:


فایل صوتى این گفتگو را از اینجا پیاده و یا بشنوید


مشاهده این برنامه از طریق کانال یوتیوب رادیو پیام کانادا

گفتگوی رادیو پیام کانادا با دکتر مهرداد وهابی، پروفسور اقتصاد و پژوهشگر چپ در رابطه با تعریف نئولیبرالیسم در اقتصاد، آیا اقتصاد ایران را میتوان نئولیبرالیسم، معنی نئولیبرالیسم در زندگی روزمره مردم، رابطه تورم و نیولیبرالیسم، سیاستهای نیولیبرال درباره مهار تورم. و همچنین نگاهی داشتیم به اعتصابات هفت تپه و خواستهایشان. لینک به کانال تلگرام رادیو پیام مقالاتی را که در این مصاحبه بدان اشاره شد را میتوانید از طریق زیر پیاده کنید: گرایش ذاتی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به تورم و تز نئولیبرالیسم ‌ـ مهرداد وهابی بحران مالی جهانی و شکست الگوی سرمایه داری نئولیبرال (امریکایی) ‌ـ مهرداد وهابی…

جمع کلی ارزیابی ها

رضایت شما از این گفتگو

User Rating: 5 ( 1 votes)
به اشتراک بگذارید

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


x

مطالب مشابه

تورم و محوریت آن در ایران
گفتگوی رادیو پیام کانادا با دکتر مهرداد وهابی، پروفسور اقتصاد و پژوهشگر چپ در رابطه با تعریف تورم، انواع آن و شرایط تاریخی بروز تورم. همچنین سعی ...
جمهوری اسلامی و مبحث نئولیبرالیسم
گفتگوی رادیو پیام کانادا با معتصم طاطائی استاد اقتصاد، در مورد مفهوم نئولیبرالیسم و مشخصه های آن؛ مشخصه های اقتصاد جمهوری اسلامی و اینکه آیا میتو...
نئولیبرالیسم: آری یا نه
گفتگوی رادیو پیام کانادا با ناصر زرافشان و جوانمیر مرادی در مورد تعریف نئولیبرالیسم و مشخصات آن. این گفتگو تلاش نمود تا جنبه های مختلف و مشخصات ن...
powered by RelatedPosts