پیروزی حزب دموکراتیک خلق ها و آینده سیاسی ترکیه

گفتگوی رادیو پیام کانادا با محمد آسنگران در مورد انتخابات پارلمانی ترکیه و ورود حزب دموکراتیک خلق ها به رهبری صلاح الدین دمیرتاش به عنوان یک حزب در پارلمان ترکیه.


لینک به کانال تلگرام رادیو پیام

گفتگوی رادیو پیام کانادا با محمد آسنگران در مورد انتخابات پارلمانی ترکیه و ورود حزب دموکراتیک خلق ها به رهبری صلاح الدین دمیرتاش به عنوان یک حزب در پارلمان ترکیه. لینک به کانال تلگرام رادیو پیام

جمع کلی ارزیابی ها

رضایت شما از این گفتگو

User Rating: Be the first one !
به اشتراک بگذارید

مطالب پیشنهادی دیگر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


x

Related Posts