چهل سال حکومت دینی و برخورد نواندیشان دینی

گفتگوی رادیو پیام کانادا با مسعود نقره کار در مورد سخنان اخیر عبدالکریم سروش در مورد خمینی؛ اختلاس در جمهوری اسلامی و مرجان شیخ الاسلامی آل آقا و آقازاده ها.


لینک به کانال تلگرام رادیو پیام

فایل صوتى این گفتگو را از اینجا پیاده و یا بشنوید:

خمینی و شاه را در ماه و چاه نبینیم – پاسخی به منتقدان:

چه کسی باسوادتر از خمینی است؟
در ادامه سروش به مدعیات خود و پاسخ منتقدان پرداخت وگفت:
اینجانب ادعا کردم که آقای خمینی تاکنون از همه شاهان و رهبران سیاسی ایران با سوادتر بوده است: شما قبول ندارید، بردارید بنویسید و یک حاکم ایرانی را نشان دهید که از خمینی عالمتر بوده است. ادعای من ابطال‌پذیر است، آنرا ابطال کنید چرا فحش می‌دهید؟ چرا فضای فکری را با دشنام‌های رکیکتان آلوده می‌کنید؟
سروش سپس گفت عمده شاهان و صاحبان قدرت در تاریخ ایران با شمشیر و زور بر سر کار آمدند اما خمینی تنها رهبری بود که بدون شمشیر و با اقبال عظیم مردم بر سر کار آمد.”

گفتگوی رادیو پیام کانادا با مسعود نقره کار در مورد سخنان اخیر عبدالکریم سروش در مورد خمینی؛ اختلاس در جمهوری اسلامی و مرجان شیخ الاسلامی آل آقا و آقازاده ها. لینک به کانال تلگرام رادیو پیام فایل صوتى این گفتگو را از اینجا پیاده و یا بشنوید: خمینی و شاه را در ماه و چاه نبینیم - پاسخی به منتقدان: "چه کسی باسوادتر از خمینی است؟ در ادامه سروش به مدعیات خود و پاسخ منتقدان پرداخت وگفت: اینجانب ادعا کردم که آقای خمینی تاکنون از همه شاهان و رهبران سیاسی ایران با سوادتر بوده است: شما قبول ندارید، بردارید بنویسید و یک حاکم ایرانی را…

جمع کلی ارزیابی ها

رضایت شما از این گفتگو

User Rating: 5 ( 1 votes)
به اشتراک بگذارید

مطالب پیشنهادی دیگر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


x

Related Posts

مقاومت روژاوا، مواضع جهانی و وظایف عاجل
گفتگوی رادیو پیام کانادا با سروش از کمیته عمل سازمانده کارگری و صالح سرداری از حزب حکمتیست در مورد حمله ترکیه به روژاوا؛ واکنش جهانی و اتخاذ سیاس...
طرح اَشکال مناسب تشکل در شرایط کنونی
گفتگوی رادیو پیام کانادا با علیرضا نوايی (اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران)، عمر مینایی (فعال کارگری) و سروش (کمیته عمل سازمانده کار...
اول ماه مه، بازتاب و نتایج آن
گفتگوی رادیو پیام کانادا با علیرضا نوايی ، عمر مینایی و سروش در باره دستگیرهای اول ماه مه؛ توان فراخوان دهندگان؛ نیازهای و مشکلات جاری و چگونگی م...
powered by RelatedPosts