خشونت و تعرض عاملین جمهوری اسلامی علیه مخالفین را به شدت محکوم می کنیم

عبدالکریم سروش یکی از عوامل اصلی “انقلاب فرهنگی” خمینی، تصفیه و کشتار هزاران دانشجو و اساتید دانشگاهها در سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ توسط “بنیاد سهرودی” که توسط پسرش، سروش دباغ دائر شده است دعوت تا در روزهای جمعه، شنبه و چهارشنبه ۲۳، ۲۴ و ۲۸ مارچ تحت عنوان “فرار از مدرسه و گذار از وسوسه و … طریقت عشق” سخنرانی کند. اولین جلسه آن از طرف نیروهای چپ و انقلابی مورد اعتراض قرار گرفت و تجمع اعتراضی بزرگی در بیرون و داخل سالن برپا گردید.

گزارش قبلی اعتراض به حضور عبدالکریم سروش در تورنتو – مربوط به روز جمعه ۲۳ مارچ

تحت فشار نیروهای چپ و انقلابی، کتابخانه محل سخنرانی سومین جلسه سخنرانی سروش را کنسل نمود. کمونیستهای تورونتو موفق شدند محل جدید سخنرانی را پیدا و اعتراض خویش را برای حضور سروش سازمان دهند که محافظین و مسئولین جلسه با عصبانیت و خشونت به مقابله با معترضین پرداخته که شیشه درو ورودی بر سر و صورت فخری جواهری عضو کمیته مرکزی حزب حکمتیست وعضو هیئت اجرائی کمیته حمایت از مبارزات مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی شکسته شده و وی از ناحیه سر دچار شکستگی شده و تعادلش را از دست میدهد که در نهایت به بیمارستان منتقل میشود. دو نفر دیگر از معترضین هم دچار صدمه های سطحی شده که توسط امدادگران در محل مداوا می گردند.

تورنتوی سرخ بار دیگر نشان داد که کمونیستهای شهربا حضور قوی و محکم خود اجازه نخواهند داد که جمهوری اسلامی و عوامل آن عرض اندام نمایند.

عبدالکریم سروش و دیگر عاملین و آمرین جمهوری اسلامی باید به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه شوند. ما سکوت و بی تفاوتی نماینده گان مجلس، وزرا و دولتمردان کانادا را به حضور عوامل و سرکوبگران جمهوری اسلامی را قویا محکوم کرده و مسئولیت پذیری آنها در قبال سلامت مخالفین جمهوری اسلامی را خواهانیم.

ما ضمن محکوم کردن این خشونت لمپنهای اسلامی علیه مخالفین، دست تمامی کسانی را که باعث افشا واعتراض به حضور سروش نقش داشته اند را به گرمی میفشریم.

مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد سوسیالیسم!

رادیو پیام ـ چهارشنبه ۲۸ مارچ ۲۰۱۸


لینک به کانال تلگرام رادیو پیام

عکسهایی از اعتراض به جلسه عبدالکریم سروش

عبدالکریم سروش یکی از عوامل اصلی "انقلاب فرهنگی" خمینی، تصفیه و کشتار هزاران دانشجو و اساتید دانشگاهها در سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ توسط "بنیاد سهرودی" که توسط پسرش، سروش دباغ دائر شده است دعوت تا در روزهای جمعه، شنبه و چهارشنبه ۲۳، ۲۴ و ۲۸ مارچ تحت عنوان “فرار از مدرسه و گذار از وسوسه و ... طریقت عشق” سخنرانی کند. اولین جلسه آن از طرف نیروهای چپ و انقلابی مورد اعتراض قرار گرفت و تجمع اعتراضی بزرگی در بیرون و داخل سالن برپا گردید. گزارش قبلی اعتراض به حضور عبدالکریم سروش در تورنتو - مربوط به روز جمعه ۲۳ مارچ…

User Rating: 3.83 ( 3 votes)
به اشتراک بگذارید

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


x

مطالب مشابه

بهمن ۵۷، جمهوری اسلامی و روایت ها
گفتگوی رادیو پیام کانادا با شروان فشندی، از اعضای موسس فرشگرد و عضو حزب مشروطه ایران و محسن ابراهیمی از حزب کمونیست کارگری در مورد روایتهای مختلف...
مقاومت روژاوا، مواضع جهانی و وظایف عاجل
گفتگوی رادیو پیام کانادا با سروش از کمیته عمل سازمانده کارگری و صالح سرداری از حزب حکمتیست در مورد حمله ترکیه به روژاوا؛ واکنش جهانی و اتخاذ سیاس...
طرح اَشکال مناسب تشکل در شرایط کنونی
گفتگوی رادیو پیام کانادا با علیرضا نوايی (اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران)، عمر مینایی (فعال کارگری) و سروش (کمیته عمل سازمانده کار...
powered by RelatedPosts