تحولات اخیر در سوریه

گفتگوی رادیو پیام کانادا با حمید تقوایی، از حزب کمونیست کارگری ایران در مورد تحولات اخیر در سوریه لینک به کانال تلگرام رادیو پیام

بیشتر بخوانید: