اعتراضات دانشجویی در دفاع از مردم فلسطین

گفتگوی رادیو پیام کانادا با شهرزاد مجاب و علی جوادی در مورد تظاهرات دانشجویان در کشورهای مختلف در حمایت از مردم فلسطین و در

Read more

فشارهای جهانی از پائین علیه جنگ غزه

گفتگوی رادیو پیام کانادا با ایوب رحمانی، فعال کارگری در مورد جنگ حماس و اسرائیل، اعتراضات ضد جنگ، تظاهرات ۱۱ نوامبر لندن؛ “نه غزه،

Read more

آینده غزه و منطقه، و راه‌حل‌های احتمالی

گفتگوی رادیو پیام کانادا با حمید آصفی و نادر تیف در مورد در مورد جنگ حماس و اسرائیل، اعتراضات ضد جنگ، تظاهرات ۱۱ نوامبر

Read more

بحران فلسطین، روژاوا، جمهوری اسلامی، انقلاب ژینا

گفتگوی رادیو پیام کانادا با بسی شاماری، مسئول دیدەبان کمیتە اجرائی دادگاە مردمی ایران تریبونال و عضو شورای رهبری پلاتفرم دمکراتیک فرا ملیتی زنان؛

Read more

برنده جنگ خاورمیانه کیست و ایران کجا ایستاده است

گفتگوی رادیو پیام کانادا با رضا مقدم، اتحاد سوسیالیستی کارگری؛ علی جوادی، فعال سیاسی؛ خسرو بوکانی، حزب کمونیست ایران در مورد جنگ حماس و

Read more