اخبار و گزارشات پناهندگان و پناهجویان ـ یکشنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۹

در این برنامه: بازداشت محمد مساعد در ترکیه حمله به پناهندگان در ازمیر ترکیه فرو ریختن ساختمان متروکه و کشته شدن زن ۶۰ ساله

بیشتر بخوانید:

اخبار و گزارشات پناهندگان و پناهجویان ـ شنبه ۶ دیماه ۱۳۹۹

این برنامه نگاهی دارد به: – جان دادن بیش از سه هزار نفر پناهجو بر اثر کرونا؛ – دستگیری ۱۱۳ هزار مهاجر در ترکیه

بیشتر بخوانید: