کشتار وحشیانه معترضین توسط خدای دهه شصت

گفتگوی رادیو پیام کانادا با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران در مورد اعدام محمد قبادلو، فرهاد سلیمی؛

Read more

شبکه مردان علیه خشونت ناموسی

گفتگوی رادیو پیام کانادا با زهرا باقری شاد، روزنامه نگار و بهنام دارایی زاده، حقوقدان و روزنامه نگار در مورد اعلام موجودیت شبکه «مردان

Read more

نه به خشونت سیستماتیک علیه زنان

گفتگوی رادیو پیام کانادا با بسی شاماری، عضو شورای پلتفرم دموکراتیک ایران و مریم فتحی، عضو شورای مدیریتی کژار (جامعه زنان شرق کردستان) درباره

Read more