رژیم درمانده، اعتراضات گسترده، نقش و موقعیت احزاب

بیست وهفتمین برنامه اتاق نقد و نظر با همراهی رفقا ابراهیم علیزاده، حمید تقوایی، رحمان حسین زاده در کلاب هاوس. در این برنامه تلاش

Read more

صیانت یا سیاه نت، طرح سرکوب و سانسور جامعه

گفتگوی رادیو پیام کانادا با شقایق نوروزی، بازیگر و فعال حقوق زنان و ایوب رحمانی، فعال کارگری در مورد طرح صیانت از حقوق کاربران

Read more