آتش و اعتراض در فرانسه: علل و آموخته ها

گفتگوی رادیو پیام کانادا با شورا مکارمی و نادر تیف درمورد اعتراضات در شهرهای فرانسه در اعتراض به کشته شدن یک نوجوان ۱۷ ساله الجزایری الاصل به نام نائل یا ناهل که در روز سه شنبه (۲۷ ژوئن​ ۶ تیرماه) که در یکی از مناطق حومه پاریس به ضرب گلوله پلیس کشته شد.


لینک به کانال تلگرام رادیو پیام

مشاهده و یا پیاده کردن ویدئو با سایز کوچکتر:


فایل صوتى این گفتگو را از اینجا پیاده و یا بشنوید

 


مشاهده این برنامه از طریق کانال یوتیوب رادیو پیام کانادا

گفتگوی رادیو پیام کانادا با شورا مکارمی و نادر تیف درمورد اعتراضات در شهرهای فرانسه در اعتراض به کشته شدن یک نوجوان ۱۷ ساله الجزایری الاصل به نام نائل یا ناهل که در روز سه شنبه (۲۷ ژوئن​ ۶ تیرماه) که در یکی از مناطق حومه پاریس به ضرب گلوله پلیس کشته شد. لینک به کانال تلگرام رادیو پیام مشاهده و یا پیاده کردن ویدئو با سایز کوچکتر: فایل صوتى این گفتگو را از اینجا پیاده و یا بشنوید   مشاهده این برنامه از طریق کانال یوتیوب رادیو پیام کانادا

جمع کلی ارزیابی ها

رضایت شما از این میزگرد

User Rating: Be the first one !
به اشتراک بگذارید

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


x

مطالب مشابه

لزوم و شکل تشکل‌های کارگری در مقطع کنونی
هفدهمین برنامه نقد و نظر در مورد لزوم و شکل تشکل‌های کارگری در مقطع کنونی ــ سخنرانان این برنامه: ایوب رحمانی، اتحاد بین المللی در حمایت از کارگر...
اتحادیه، شورا، سندیکا، مجمع عمومی و ضرورت تشکل یابی کارگران
دوازدهمین برنامه نقد و نظر در مورد تعاریف و مفاهیم اتحادیه، شورا، سندیکا، مجمع عمومی و ضرورت تشکل یابی کارگران ــ مهمانان این برنامه: جعفر عظیم ز...
جنبش کارگری ایران، آلترناتیوها و بدیل ها
گفتگوی رادیو پیام کانادا با علیرضا نوایی فعال کارگری در مورد بحث شورا، سندیکا، مجمع عمومی؛ تشکل طبقاتی؛ همبستگی و حمایت جهانی از مبارزات کارگران؛...
powered by RelatedPosts