تجارب اعتصابات هفت تپه و فولاد اهواز

با تشکر از:

با تشکر از: اصغر کریمی ـ حزب کمونیست کارگری ایران بهرام رحمانی ـ نویسنده و فعال سیاسی خسرو بوکانی ـ حزب کمونیست ایران لینک به کانال تلگرام رادیو پیام   فایل صوتى این گفتگو را از اینجا پیاده و یا بشنوید #هفت_تپه،  #فولاد_اهواز مجموعه مصاحبه های قبلی در این زمینه: گفتگوی رادیو پیام کانادا با سولماز اسکندری  | https://radiopayam.ca/solmaz_bakhshi گفتگوی رادیو پیام کانادا با سحر محمدی |  https://radiopayam.ca/sahar_bakhshi درسهائی که باید آموخت! | https://radiopayam.ca/listenLearned گفتگوی رادیو پیام کانادا با اصغر کریمی، بهرام رحمانی و خسرو بوکانی | https://radiopayam.ca/news_7Tapeh گفتگوی رادیو پیام کانادا با سروش، ایوب رحمانی و محمود قزوینی | https://radiopayam.ca/soroush_rahmani_7tapeh گفتگوی رادیو پیام کانادا با واله زمانی | https://radiopayam.ca/Zamani_7Tapeh گفتگوی رادیو…

جمع کلی ارزیابی ها

رضایت شما از این میزگرد

User Rating: Be the first one !
به اشتراک بگذارید

You May Also Like

One thought on “تجارب اعتصابات هفت تپه و فولاد اهواز

 1. Abram Badal, [14.09.19 20:03]
  با درود به همه ، و تشکر از زهره که مصاحبه رفیق منصوران و دوستی که ، به شورای کوچک ما پشت کرده و در این مصاحبه ، متاسفانه ، چیز زیادی یا جدیدی هم نتوانست بروز بدهد ، ولی صداقت انقلابی ایجاب میکرد که خود را ناظر خطاب میکرد ، ونه «فعال کارگری» ، که مطمعنأ « فعال سابق» شاید درست تر باشد ؛
  و اما بحث رفیق منصوران در موارد کلی ، کامل نبود ، چون ضعف رژیم را نمیتوان بدون قیاس با نقاط قدرتش و در رابطه با ضعف ما یا تشکلات و جنبش سیاسی جاری ، و بدون رابطه با تحولات و مبارزات و جریانات سیاسی بین المللی ارزیابی کرد ؛ چه بحث قدرت و ضعف بدون داشتن واحد های مشخص یا تعیین قدرت و ضعف جبهه متضاد با رژیم حاکم بحثی است تو خالی ؛
  بحث یا انتقاد از خود رفیق منصوران ، که شامل انتقاد از همه و خودمان هم میشود ، در رابطه با عقب ماندن حزب و تشکلات سیاسی داخل و خارج از جنبش کارگری ، بحثی اصولی است ، که در نهایت تکانی دادن به چپ سنتی است ، که دوستمان بخرد طبع ، نمونه بارزش را باید دانست ؛ اگر از همکاری در پروژه مشخصی ، که بنفع دراز مدت طبقه کارگری است ، همبستگی ـ همکاری در سطح بین المللی ، و همکاری نیروهای متحد درون شورای دموکراتیک ، که خود نزدیکتر و بیشتر از حزب به طبقه خدمت کرده و میتواند همکاری افقی و باز داشته باشد ، با ده دوازده نفر نیروهای موافق تشکلات کارگری و نیروهای سیاسی و زنان انقلابی و جوانان دینامیک کار کند ، اگر تازگی در این روش شورائی نبینیم و با همان اشکالات سابق ، بخواهیم پرشی کاذب به افکار تئوریک خام مانده در سرمان به حزب طبقه کارگر بکنیم که طی چهل سال از کار مشخص کردن بنفعش هم ، در واقعییت طفره رفتیم ، با دعا و صنا خوانی که بله امروزه رژیم ترسیده و من هم باید داد و فریاد «مداخله گری باید کرد» را سر دهیم که رژیم بیشتر بترسد ؟؟ راستش را رفیق منصوران میگوید که تمام این اپوزیسیون خارج و داخل هم که حرکت کردند ، باز رژیم شمشیرش را تکان میدهد ، و ما با دستهای خالی و در شرایط عدم تشکل لازم و موئثر ما ، رژیم نسبی هم شده ، و بعقیده من قدرت بیشتری نشان داده است ؛ چه ، در داخل آن سیاست رادیکال جنگی علیه اپوزیسیون عمده متکی به ترامپ ، و سرکوب بخش کارگری ، و در خارج ، پیشبرد سیاست قدرت نشان دادن به بخش متزلزل انگلیسی ، که خواهان سوق دادن آمریکا و ترامپ با دغلبازی سیا و ام آی پنج وشش انگلیسی که وارد جنگ بزرگ نفتی و علیه صدور نفت برای ایران ، همانند عراق بشوند ، که در نهایت لزوم حمله نظامی و باز کردن جبهه وسیع دیگری علیه نیروهای جمهوری اسلامی ایران بشود ؛ تو گوئی با دک کردن جان بلتون از طرف جناح ترامپ ، که فعلآ بفکر برنده شدن در انتخابات آینده آمریکا و غیره هستند ، تیرشان ، با دعوت از وزیر خارجه ایران به ژ ـ ۸ و نه و ده ، بسنگ خورده ؛
  جنگ در ایندوران و بمبارانهای جدیدش ، هم میدانیم که خانه خرابی برای محلات کارگران و عمومی ولی صفره چرب و نرم برای فرصت طلبان بیکار و کسادی خارج و داخل را باز میچیند ؛
  ما اگر بخواهیم در این شرایط نا آرام و فوق بی ثباتی سیاسی خدمتی کرده باشیم ، باید خواسته های عمیق طبقه کارگررا ، که خواسته اکثرییت فوق هشتاد در صد زحمتکشان و مردم مملکت هستند را بتوانیم منعکس کنیم و طرقی برای نهادینه کردن آنها ، که مستقل از نهادهای سنتی باشند ـ یعنی غیر مذهبی و غیر ایده ئولوژیک سنتی و غیر جمهوری زوار در رفته بورژوازی باشند ـ را ارائه بدهیم ؛ از جمله ،
  بسط شبکه های شورائی برای نیروهای مبارز سیاسی موافق با منافع کارگری و عمومی ،
  ایجاد پروژه های همبستگی با کارگرانی که امور کارگاه ها و کارخانه خودشان را بطرق خودگردانی و تحت اداره کمیته های کاری خودشان با تکیه به قدرت خود و همبستگی شبکه وسیع بوجود آمده ، با اخذ توضیحات و خواسته های خود کارگران و تشکلات مستقل کارگری، و با کمکشان پیش ببریم ؛
  ایجاد واحد رقمی ـ الکترونیکی معادل یک ساعت فعالییت اجتماعی ، بصورت کریپتوی جهانی ، که با زوابط استاندارد بین المللی موافق خواست عمومیست ، برای تثبیت ارزشهای معاملاتی باشد و تثبیت قیمتها است ؛ که در نهایت پس از چند سال ، ماکزیمم هفت هشت سال ، ۸۰ تا ۹۰ در صد مستقل از پول باد کرده بورژوازی ورشکسته بتقصیر و مفتضح و شناخته شده عموم کارگران و زحمتکشان و جوانان شده است ، و با بکار گیری متد جدید بلوک شین که غیر بانکی و مستقل و غیر متمرکز و در نهایت روی تارنمای مستقل جهانیست ؛ و موافق با مالکییت اجتماعی ـ موقتی است ؛
  نهادینه کردن اصول برابری مرد و زن و بچه ها و جوانان و حقوق اجتماعی معادل فعالییت اجتماعی بصورت حق اجتماعی معادل فعالییت اجتماعی و یکسان برای همه ؛
  ۰۰۰۰ ایجاد پروژه های امداد اجتماعی و سلامتی عمومی و بهداشت برای همه ، با فعالییتهای اجتماعی،
  ۰۰۰۰ ایجاد خانه با کمک عمومی و فعالییت جمعی و اجتماعی برای همه ،

  Abram Badal, [14.09.19 20:03]
  ۰۰۰۰ ایجاد مدرسه ودانشگاه باز اجتماعی و با برنامه جدید علمی و غیر مذهبی برای همه ،،، و غیره
  ایجاد چنین شبکه محلی ـ جهانی مستقل از نهادهای سنتی ـ حکومت جمهوری بورژوازی و قوانین اساسی بورژوازی ، در جهت ترک نهادهای ورشکسته سرمایه داریست که به قول علمای اقتصادی خودشان دیگر ادامه نهادهای ورشکسته ـ فاسد و جنایت پیشه بورژوازی و جمهوری عمودی و متمرکز کزائی ، تاثیرات سوء یا شومی برای آینده بشر و کره زمین خواهد داشت ؛ موفق باشیم آبرام

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


x

مطالب مشابه

اعتراضات سراسری؛ حمله رژیم به کردستان؛ واکنش ها
گفتگوی رادیو پیام کانادا با ابراهیم علیزاده دبیر اول کومەلە در مورد اعتراضات سراسری در ایران؛ اعتصاب در کردستان؛ راه کار و تجارب. لینک به کانا...
دولت درمانده و ادامه اعتراضات
گفتگوی رادیو پیام کانادا با علیرضا نوایی، فعال کارگری در مورد اعتراضات معلمان، کارگران و بازنشستگان؛ استعفای وزیر کار جمهوری اسلامی؛ سرکوبها، 'پر...
نگاهی به اعتصابات کارگران پروژه ای و نیشکر هفت تپه
در نهمین برنامه زیرذره بین همراه با علیرضا نوایی، فعال کارگری نگاهی داریم به اعتصابات کارگران پروژه ای نفت؛ اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه؛ مجامع ع...
powered by RelatedPosts