تجارب اعتصابات هفت تپه و فولاد اهواز

با تشکر از:

با تشکر از: اصغر کریمی ـ حزب کمونیست کارگری ایران بهرام رحمانی ـ نویسنده و فعال سیاسی خسرو بوکانی ـ حزب کمونیست ایران لینک به کانال تلگرام رادیو پیام   فایل صوتى این گفتگو را از اینجا پیاده و یا بشنوید #هفت_تپه،  #فولاد_اهواز مجموعه مصاحبه های قبلی در این زمینه: گفتگوی رادیو پیام کانادا با سولماز اسکندری  | http://radiopayam.ca/solmaz_bakhshi گفتگوی رادیو پیام کانادا با سحر محمدی |  http://radiopayam.ca/sahar_bakhshi درسهائی که باید آموخت! | http://radiopayam.ca/listenLearned گفتگوی رادیو پیام کانادا با اصغر کریمی، بهرام رحمانی و خسرو بوکانی | http://radiopayam.ca/news_7Tapeh گفتگوی رادیو پیام کانادا با سروش، ایوب رحمانی و محمود قزوینی | http://radiopayam.ca/soroush_rahmani_7tapeh گفتگوی رادیو پیام کانادا با واله زمانی | http://radiopayam.ca/Zamani_7Tapeh گفتگوی رادیو…

جمع کلی ارزیابی ها

رضایت شما از این میزگرد

User Rating: Be the first one !
به اشتراک بگذارید

مطالب پیشنهادی دیگر

One thought on “تجارب اعتصابات هفت تپه و فولاد اهواز

 1. Abram Badal, [14.09.19 20:03]
  با درود به همه ، و تشکر از زهره که مصاحبه رفیق منصوران و دوستی که ، به شورای کوچک ما پشت کرده و در این مصاحبه ، متاسفانه ، چیز زیادی یا جدیدی هم نتوانست بروز بدهد ، ولی صداقت انقلابی ایجاب میکرد که خود را ناظر خطاب میکرد ، ونه «فعال کارگری» ، که مطمعنأ « فعال سابق» شاید درست تر باشد ؛
  و اما بحث رفیق منصوران در موارد کلی ، کامل نبود ، چون ضعف رژیم را نمیتوان بدون قیاس با نقاط قدرتش و در رابطه با ضعف ما یا تشکلات و جنبش سیاسی جاری ، و بدون رابطه با تحولات و مبارزات و جریانات سیاسی بین المللی ارزیابی کرد ؛ چه بحث قدرت و ضعف بدون داشتن واحد های مشخص یا تعیین قدرت و ضعف جبهه متضاد با رژیم حاکم بحثی است تو خالی ؛
  بحث یا انتقاد از خود رفیق منصوران ، که شامل انتقاد از همه و خودمان هم میشود ، در رابطه با عقب ماندن حزب و تشکلات سیاسی داخل و خارج از جنبش کارگری ، بحثی اصولی است ، که در نهایت تکانی دادن به چپ سنتی است ، که دوستمان بخرد طبع ، نمونه بارزش را باید دانست ؛ اگر از همکاری در پروژه مشخصی ، که بنفع دراز مدت طبقه کارگری است ، همبستگی ـ همکاری در سطح بین المللی ، و همکاری نیروهای متحد درون شورای دموکراتیک ، که خود نزدیکتر و بیشتر از حزب به طبقه خدمت کرده و میتواند همکاری افقی و باز داشته باشد ، با ده دوازده نفر نیروهای موافق تشکلات کارگری و نیروهای سیاسی و زنان انقلابی و جوانان دینامیک کار کند ، اگر تازگی در این روش شورائی نبینیم و با همان اشکالات سابق ، بخواهیم پرشی کاذب به افکار تئوریک خام مانده در سرمان به حزب طبقه کارگر بکنیم که طی چهل سال از کار مشخص کردن بنفعش هم ، در واقعییت طفره رفتیم ، با دعا و صنا خوانی که بله امروزه رژیم ترسیده و من هم باید داد و فریاد «مداخله گری باید کرد» را سر دهیم که رژیم بیشتر بترسد ؟؟ راستش را رفیق منصوران میگوید که تمام این اپوزیسیون خارج و داخل هم که حرکت کردند ، باز رژیم شمشیرش را تکان میدهد ، و ما با دستهای خالی و در شرایط عدم تشکل لازم و موئثر ما ، رژیم نسبی هم شده ، و بعقیده من قدرت بیشتری نشان داده است ؛ چه ، در داخل آن سیاست رادیکال جنگی علیه اپوزیسیون عمده متکی به ترامپ ، و سرکوب بخش کارگری ، و در خارج ، پیشبرد سیاست قدرت نشان دادن به بخش متزلزل انگلیسی ، که خواهان سوق دادن آمریکا و ترامپ با دغلبازی سیا و ام آی پنج وشش انگلیسی که وارد جنگ بزرگ نفتی و علیه صدور نفت برای ایران ، همانند عراق بشوند ، که در نهایت لزوم حمله نظامی و باز کردن جبهه وسیع دیگری علیه نیروهای جمهوری اسلامی ایران بشود ؛ تو گوئی با دک کردن جان بلتون از طرف جناح ترامپ ، که فعلآ بفکر برنده شدن در انتخابات آینده آمریکا و غیره هستند ، تیرشان ، با دعوت از وزیر خارجه ایران به ژ ـ ۸ و نه و ده ، بسنگ خورده ؛
  جنگ در ایندوران و بمبارانهای جدیدش ، هم میدانیم که خانه خرابی برای محلات کارگران و عمومی ولی صفره چرب و نرم برای فرصت طلبان بیکار و کسادی خارج و داخل را باز میچیند ؛
  ما اگر بخواهیم در این شرایط نا آرام و فوق بی ثباتی سیاسی خدمتی کرده باشیم ، باید خواسته های عمیق طبقه کارگررا ، که خواسته اکثرییت فوق هشتاد در صد زحمتکشان و مردم مملکت هستند را بتوانیم منعکس کنیم و طرقی برای نهادینه کردن آنها ، که مستقل از نهادهای سنتی باشند ـ یعنی غیر مذهبی و غیر ایده ئولوژیک سنتی و غیر جمهوری زوار در رفته بورژوازی باشند ـ را ارائه بدهیم ؛ از جمله ،
  بسط شبکه های شورائی برای نیروهای مبارز سیاسی موافق با منافع کارگری و عمومی ،
  ایجاد پروژه های همبستگی با کارگرانی که امور کارگاه ها و کارخانه خودشان را بطرق خودگردانی و تحت اداره کمیته های کاری خودشان با تکیه به قدرت خود و همبستگی شبکه وسیع بوجود آمده ، با اخذ توضیحات و خواسته های خود کارگران و تشکلات مستقل کارگری، و با کمکشان پیش ببریم ؛
  ایجاد واحد رقمی ـ الکترونیکی معادل یک ساعت فعالییت اجتماعی ، بصورت کریپتوی جهانی ، که با زوابط استاندارد بین المللی موافق خواست عمومیست ، برای تثبیت ارزشهای معاملاتی باشد و تثبیت قیمتها است ؛ که در نهایت پس از چند سال ، ماکزیمم هفت هشت سال ، ۸۰ تا ۹۰ در صد مستقل از پول باد کرده بورژوازی ورشکسته بتقصیر و مفتضح و شناخته شده عموم کارگران و زحمتکشان و جوانان شده است ، و با بکار گیری متد جدید بلوک شین که غیر بانکی و مستقل و غیر متمرکز و در نهایت روی تارنمای مستقل جهانیست ؛ و موافق با مالکییت اجتماعی ـ موقتی است ؛
  نهادینه کردن اصول برابری مرد و زن و بچه ها و جوانان و حقوق اجتماعی معادل فعالییت اجتماعی بصورت حق اجتماعی معادل فعالییت اجتماعی و یکسان برای همه ؛
  ۰۰۰۰ ایجاد پروژه های امداد اجتماعی و سلامتی عمومی و بهداشت برای همه ، با فعالییتهای اجتماعی،
  ۰۰۰۰ ایجاد خانه با کمک عمومی و فعالییت جمعی و اجتماعی برای همه ،

  Abram Badal, [14.09.19 20:03]
  ۰۰۰۰ ایجاد مدرسه ودانشگاه باز اجتماعی و با برنامه جدید علمی و غیر مذهبی برای همه ،،، و غیره
  ایجاد چنین شبکه محلی ـ جهانی مستقل از نهادهای سنتی ـ حکومت جمهوری بورژوازی و قوانین اساسی بورژوازی ، در جهت ترک نهادهای ورشکسته سرمایه داریست که به قول علمای اقتصادی خودشان دیگر ادامه نهادهای ورشکسته ـ فاسد و جنایت پیشه بورژوازی و جمهوری عمودی و متمرکز کزائی ، تاثیرات سوء یا شومی برای آینده بشر و کره زمین خواهد داشت ؛ موفق باشیم آبرام

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


x

Related Posts