جمهوری اسلامی و آلترناتیوهای چپ و راست

گفتگوی رادیو پیام کانادا با همایون گدازگر از حزب حکمتیست؛ محسن ابراهیمی از حزب کمونیست کارگری ایران و سروش از کمیته عمل سازمانده کارگری در مورد موقعیت جمهوری اسلامی و آلترناتیوهای چپ و راست. طرح پروژه “ققنوس” و “نقشه راه” رضا پهلوی؛ شخصیت سازی؛ ناسیونالیسم؛ کنفرانس ورشو و دست به دست کردن خدرت در مقابل انقلاب و راهکارهای چپ در چنین شرایطی از موضوعات مورد بحث در این برنامه بود.


لینک به کانال تلگرام رادیو پیام

فایل صوتى این گفتگو را از اینجا پیاده و یا بشنوید:

 

گفتگوی رادیو پیام کانادا با همایون گدازگر از حزب حکمتیست؛ محسن ابراهیمی از حزب کمونیست کارگری ایران و سروش از کمیته عمل سازمانده کارگری در مورد موقعیت جمهوری اسلامی و آلترناتیوهای چپ و راست. طرح پروژه "ققنوس" و "نقشه راه" رضا پهلوی؛ شخصیت سازی؛ ناسیونالیسم؛ کنفرانس ورشو و دست به دست کردن خدرت در مقابل انقلاب و راهکارهای چپ در چنین شرایطی از موضوعات مورد بحث در این برنامه بود. لینک به کانال تلگرام رادیو پیام فایل صوتى این گفتگو را از اینجا پیاده و یا بشنوید:  

جمع کلی ارزیابی ها

رضایت شما از این میزگرد

User Rating: Be the first one !
به اشتراک بگذارید

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


x

مطالب مشابه

زیر ذره بین
نگاهی تخصصی، موشکافانه و نقادانه به مسائل جاری. برنامه ای از رادیو پیام کانادا مشاهده و یا پیاده کردن ویدئو با سایز کوچکتر: [videojs_video url=...
گوشه ​ای از اکسیون اعتراضی در حمایت از مبارزات مردم ـ تورونتو
اکسیون اعتراضی در حمایت از مبارزات مردم در تورونتو با فراخوان حزب کمونیست کارگری ایران، حزب کمونیست کارگری ا یران ـ حکمتیست، رادیو پیام کانادا ...
اهميت انتخابات فرانسه در آینده اروپا
گفتگوى راديو پيام كانادا با فاتح شيخ از حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست لینک به کانال تلگرام رادیو پیام   [embedyt] https://ww...
powered by RelatedPosts