کرونا، بحران جهانی و جمهوری اسلامی

گفتگوی رادیو پیام کانادا با عباس منصوران، ئالان توفیقی و محسن ابراهیمی در مورد شیوع ویروس کوویدـ۱۹ (معروف به کرونا)، بحران جهانی و چگونگی

بیشتر بخوانید:

کرونا و مدیریت پزشکی در ایران

گفتگوی رادیو پیام کانادا با دکتر ئالان توفیقی، پزشک و رئیس پیشین مرکز بهداشت سنندج در مورد شیوع و اپیدمی ویروس کوووید ـ ۱۹

بیشتر بخوانید: